FONTSIZE
ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews
เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิแจ้งแผนงาน เดือน มีนาคม ๒๕๕๕

วันที่ 16 ก.พ. 2555 )
นางศศิวิมล นพสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
 
         นางศศิวิมล นพสุวรรณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ แจ้งว่า ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มีแผนออกออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อนนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยเป็นจำนวนมาก และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ,กิจกรรมบรรเทาทุกข์และสังคมสงเคราะห์ วันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2555 (08.00 น) ณ โรงเรียนบุ้งเคล้าวิทยา ต.บุ้งคล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2555 (07.30 น.) ณ ลานเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2555 (08.00 น.) ร่วมงาน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานข้าราชการพลเรือน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ
 
  สำหรับแผนงานออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และประสบอุบัติเหตุ ดังนี้
 
๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ออกรับบริจาคโลหิตที่ หอประชุมอำเภอเนินสง่า
๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.3๐-๑๒.๐๐ น. ออกรับบริจาคโลหิตที่ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาชัยภูมิ
12 มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ออกรับบริจาคโลหิตที่ บริษัท ไฮ-เทคฯ สาขาลาดใหญ่
15 มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐8.3๐-๑๒.๐๐ น. ออกรับบริจาคโลหิตที่ บริษัทบิ๊กซีฯ จำกัด สาขาชัยภูมิ
19 มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐8.๐๐-๑๒.๐๐ น. ออกรับบริจาคโลหิตที่ บริษัท ไฮ-เทคฯ สาขานาเสียว
27 มีนาคม 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ออกรับบริจาคโลหิตที่ หอประชุมอำเภอคอนสวรรค์
29 มีนาคม 2555 เวลา 08.00-12.00 น. ออกรับบริจาคโลหิตที่ หอประชุมอำเภอจัตุรัส
 
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้ทราบและร่วมกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ตามกำหนดดังกล่าว
…………………………………………………………………..
นาฏยา แสงสว่าง / ข่าว........
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ผลการออกสลากบำรุงกาชาด
ธอส. สาขาชัยภูมิ เชิญใช้บริการสินเชื่อและเงินฝาก
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครและคัดเลือกคนงานไปทำงานภาคเกษตร ในประเทศอิสราเอล
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรประกาศให้เกษตรกร จ.ชัยภูมิที่ได้รับความช่วยเหลือเรื่องทีดินทำกินตามมติคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไปแสงตนกับสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.ชัยภูมิ
การไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ จัดแข่งขันกอล์ฟน้ำพรมโอเพ่น
เกิดพายุฤดูร้อนถล่มบ้านเรือนตำบลหนองสังข์ อ.แก้งคร้อ เสียหายเกือบ 400 หลังคาเรือน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครและคัดเลือกคนงานไปทำงานภาคเกษตร ในประเทศอิสราเอล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ ประกาศ สอบราคาสร้างลานตาก
เหยื่อบ่อแก๊สโรงงานแป้งมันชัยภูมิ ระเบิดทยอยเสียชีวิตทราบชื่อแล้ว 3 ราย
จังหวัดชัยภูมิ ฟื้นการจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ
เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2558
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดกิจรรมประกวดท่าเต้นประกอบเพลง “พลเมืองเป็นใหญ่”
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างจังหวัดชัยภูมิ ปีพุทธศักราช 2558
จ.ชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังติดตามความคิดเห็นของประชาชนต่อการประกอบกิจการของ เหมืองแร่โปรแตสอาเซียน
จังหวัดชัยภูมิ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2558
จำนวนคนอ่าน 1 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400