สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000  โทร.045-523127 มท.44161 


   -  หน้าหลัก

     -  แนะนำจังหวัดอำนาจเจริญ

      - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

     - ทำเนียบลุคคลากร

     - กรมประชาสัมพันธ์

     - หนังสือเวียน สปข.2

     - ส่งข่าว NNT

      

 
   

 
  
    
  
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
กกต.ประจำจังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมดีเจประชาธิปไตยชุมชน ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ 24 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 103 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ/ข่าว

               วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ นายสมบูรณ์ โหมดม่วง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการเสวนาดีเจประชาธิปไตยชุมชน ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายการเลือกตั้งให้แก่ ดีเจหรือนักจัดรายการวิทยุจากสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดอำนาจเจริญรับทราบ ช่วยกันรณรงค์และนำความรู้ไปถ่ายทอดผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะการเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

               นายสมบูรณ์ โหมดม่วง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ นี้ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน ๓๘ แห่ง ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้มีการเตรียมพร้อมด้านการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย โดยการให้ความรู้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ และให้การดำเนินการเลือกตั้งสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการลดปัญหาการร้องเรียนหรือคัดค้านผลการเลือกตั้ง ดังนั้น การให้นักจัดรายการทางสถานีวิทยุต่างๆ เข้ามีส่วนร่วมจะทำให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมมากขึ้น

               ด้านนายปริญญา นากลาง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดีเจประชาธิปไตยชุมชนครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน ๒๐ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุและนักจัดรายการจากสถานีวิทยุในจังหวัดอำนาจเจริญ  ซึ่งได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพิจารณาแนวทางการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้เรื่องประชาธิปไตยลงสู่ชุมชน โดยผ่านสื่อวิทยุ ซึ่งทุกสถานีต่างมีความคิดเห็นจะร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์ประชาธิปไตยให้ประชาชนทุกรูปแบบ เพื่อให้จังหวัดอำนาจเจริญเป็นเมืองแห่งประชาธิปไตยก้าวหน้า ซึ่งนอกจากสื่อวิทยุแล้ว จะต้องมีเครือข่ายทั้งสื่อบุคคล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อปมช.) หอกระจายข่าว และภาคประชาชน เข้ามาช่วยกันสอดส่องดูแลการดำเนินการเลือกตั้งทั้งในระดับหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ และในระดับจังหวัด ก็จะสามารถทำให้การเลือกตั้งเกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และได้คนดีเข้ามาบริหารท้องถิ่น โดยปราศจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง หรือการทุจริตทุกช่องทาง

"”””””””””””””””””””””””

                                                                               สุรพล บุตรวงศ์ /ข่าว

จำนวนคนอ่าน 104 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
คำขวัญจังหวัดอำนาจเจริญ
พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ
งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธ์ เทพนิมิตพระเหลา
เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม
ราษฎรเลื่อมใสใฝ่ธรรม
ข่าวท้องถิ่น
  • แนะนำสำนักงานประชาสัมพันธ์อำนาจเจริญ   
  •   
     
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ศาลากลางชั้น 1 ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  37000
    โทร./โทรสาร 045-523127  มหาดไทย  44161  E - mail : prdamnat127@gmail.com ; Website : http://pr.prd.go.th/amnatcharoen