สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000  โทร.045-523127 มท.44161 


   -  หน้าหลัก

     -  แนะนำจังหวัดอำนาจเจริญ

      - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

     - ทำเนียบลุคคลากร

     - กรมประชาสัมพันธ์

     - หนังสือเวียน สปข.2

     - ส่งข่าว NNT

      

 
   

 
  
    
  
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 28 พ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 206 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ/ข่าว

          ที่จังหวัดอำนาจเจริญ  วันนี้(28 .. 56) เวลา 09.30 . นายวีระวัฒน์  ชื่นวาริน  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ทักษะวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี 2556 โดยวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

          นายเศรษฐศิษฐุ์  ณุวงค์ศรี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ กล่าว่าการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ เป็นโครงการที่สานสร้างกิจกรรม  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา นำทักษะที่ได้รับจากการเรียนการสอนมาใช้เพื่อทดสอบความสามารถ ส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการทำงานเป็นทีม และที่สำคัญเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน  นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ จังหวัดสกลนคร  ในเดือน ธันวาคม  พ..2556  และระดับชาติในเดือนมกราคม พ..2557  ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีสถานศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมทำการแข่งขัน  จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย   วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจอำนาจเจริญ โดยมี  วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สำหรับกิจกรรมที่จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  การแข่งขันทางวิชาการ การประกวดร้องเพลง และการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสูง การตัดสินการแข่งขันจะอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส  และใช้หลักการกัลยาณมิตร นอกจากนี้ในงานยังได้มีการสาธิต 108 อาชีพ ให้คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมงาน ได้ร่วมฝึกปฏิบัติตามอาชีพที่ตนเองชอบ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป

          ทางด้าน นายวีระวัฒน์  ชื่นวาริน  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  กล่าวว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทางวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ขึ้น ซึ่งจะทำให้นักเรียน นักศึกษามีการพัฒนาทักษะฝีมือ เกิดความรู้ความชำนาญ  และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล

....................................................................................................................................................................................

จรูญ  พิตะพันธ์ / ข่าว

จำนวนคนอ่าน 207 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
คำขวัญจังหวัดอำนาจเจริญ
พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ
งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธ์ เทพนิมิตพระเหลา
เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม
ราษฎรเลื่อมใสใฝ่ธรรม
ข่าวท้องถิ่น
  • แนะนำสำนักงานประชาสัมพันธ์อำนาจเจริญ   
  •   
     
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ศาลากลางชั้น 1 ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  37000
    โทร./โทรสาร 045-523127  มหาดไทย  44161  E - mail : prdamnat127@gmail.com ; Website : http://pr.prd.go.th/amnatcharoen