สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 1 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000  โทร.045-523127 มท.44161 


   -  หน้าหลัก

     -  แนะนำจังหวัดอำนาจเจริญ

      - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

     - ทำเนียบลุคคลากร

     - กรมประชาสัมพันธ์

     - หนังสือเวียน สปข.2

     - ส่งข่าว NNT

      

 
   

 
  
    
  
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ไปให้บริการประชาชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารที่โรงเรียนบ้านหนองโน ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม

วันที่ 3 ม.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 172 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ/ข่าว

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จเจ้าฟ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันสิ้นพระชน 2 มกราคม 2557 ซึ่งปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่ เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ และไข้หวัด เป็นจำนวนมาก เนื่องจากภาวะอากาศหนาวเย็น

             สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัด  พอ.สว. ลำดับที่ 49  ตั้งแต่ปี พ.. 2537  เป็นต้นมา และทางจังหวัดได้ออกปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชปณิธานของ  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และปัจจุบัน  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

          และในวันนี้( 3 .. 57) ที่โรงเรียนบ้านหนองโน ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดอำนาจเจิญ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จเจ้าฟ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันสิ้นพระชน 2 มกราคม 2557 โดยได้นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ไปให้บริการประชาชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร  โดยมี นายนายบุญยืน  คำหงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ  สำหรับ กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การมอบมอบยาชุดพระราชทาน ให้แก่  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน 160 ชุด  เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 50 ราย  อำเภอเสนางคนิคมมอบผ้าห่มกันหนาวและราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 135 ผืน  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอำนาจเจริญให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  บริการทางด้านทันตกรรม  บริการแพทย์แผนไทย  จัดคลินิก DPAC  เคลื่อนที่ให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คลินิกภาวะด้านอาหาร  คัดกรองโรคตาต้อกระจก  คัดกรองโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง   และการควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จดทะเบียนและต่อทะเบียนผู้พิการ  และจัดกิจกรรมคารวานเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก การสอนมารยาทไทยให้แก่เด็ก ๆ  สำนักงานจัดหางานรับสมัครงาน ฝึกและสาธิตอาชีพอิสระ  สำนักงานแรงงานจังหวัดให้ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจกเอกสารให้ความรู้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดรณรงค์การใช้เกลือไอโอดีน 

..............................................................................................................................................................................

จรูญ  พิตะพันธ์ / ข่าว / ภาพ

จำนวนคนอ่าน 173 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 
คำขวัญจังหวัดอำนาจเจริญ
พระมงคลมิ่งเมือง แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ
งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธ์ เทพนิมิตพระเหลา
เกาะแก่งเขาแสนสวย เลอค่าด้วยผ้าไหม
ราษฎรเลื่อมใสใฝ่ธรรม
ข่าวท้องถิ่น
  • แนะนำสำนักงานประชาสัมพันธ์อำนาจเจริญ   
  •   
     
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ  ศาลากลางชั้น 1 ตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  37000
    โทร./โทรสาร 045-523127  มหาดไทย  44161  E - mail : prdamnat127@gmail.com ; Website : http://pr.prd.go.th/amnatcharoen