ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ แจ้งตำแหน่งงานว่างในจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๔

วันที่ 30 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 359 คน)
ประกาศิต สุวะทอง/ข่าว

     สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ แจ้ง ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๔ ดังนี้
      ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน ๗ อัตรา
     ตำแหน่งแคชเชียร์/บัญชี/จัดเรียงสินค้า จำนวน ๑๒ อัตรา
     ตำแหน่งแม่บ้าน/คนสวน จำนวน ๘ อัตรา
     ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ อัตรา
     ตำแหน่งพนักงานเสริฟ/กุ๊ก จำนวน ๑๓ อัตรา
     ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๕ อัตรา
     ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน ๓ อัตรา
     ตำแหน่งวิศกรโยธา/ช่างไฟฟ้า จำนวน ๗ อัตรา
     ตำแหน่งพนักงานช่างทุกประเภท จำนวน ๑๗ อัตรา
     ตำแหน่งพนักงานขาย/บริการทั่วไป จำนวน ๒๕ อัตรา
     และตำแหน่งงานว่างในต่างจังหวัด จำนวน ๔๒๒ อัตรา
     ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ โทร. ๐ – ๔๕๕๒ – ๓๐๔๑ http://www.aen.ob.tc/ในวันและเวลาราชการ
   
                     ****************************************
ประกาศิต  สุวะทอง/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 360 คน จำนวนคนโหวต 0 คน