)

โรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์ มอบงบพัฒนาชุมชน 17 ล้านบาท
 
 
          โรงไฟฟ้าอุทัย กลุ่มบริษัทกัลฟ์ มอบเงินสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ต่อ สมัชชาการมีส่วนร่วมโรงไฟฟ้าอุทัย ตำบลต่างๆในพื้นที่อำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้มอบและมีคณะกรรมการสมัชชาการมีส่วนร่วมโรงไฟฟ้าอุทัยแต่ละตำบล เป็นผู้รับมอบ เช่น ตำบลสามบัณฑิต ว่าที่พันตรีแทน ทรงวรวิทย์และคณะกรรมการเป็นผู้รับมอบ งบประมาณรวมทุกตำบล จำนวน 17 ล้านบาท ณ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 
จำนวนคนอ่าน 722 คน จำนวนคนโหวต 0 คน