Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 60 คน
Total 10,670 คน

ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
  จังหวัดบึงกาฬ จัดอบรมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสานต่องานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  จ.บึงกาฬ จัดประชุมการขับเคลื่อนการกำจัดขยะอย่างยั่งยืน
  คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 ลงพื้นที่พบชาวบ้านที่บึงกาฬ
  จ.บึงกาฬ กฟภ ส่งมอบโครงการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วพร้อมมอบทุนการศึกษา
  หนาว 12 องศา โรงเรียนริมโขงให้เด็กออกกำลังกายคลายหนาวก่อนเข้าเรียน
  จังหวัดบึงกาฬ จัดงานมอบความสุขให้ผู้พิการเนื่องในวันคนพิการสากล
  ธ.ก.ส.บึงกาฬ เปิดตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชนช่วยเหลือเกษตรกร
  ชาวพุทธไทย-ลาว จัดวิสาขบูชาอาเซียนทำบุญตักบาตรจนแน่นวัด
  จังหวัดบึงกาฬจัด งานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  บึงกาฬสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้จัดโครงการพัฒนาครูสร้างหลักสูตรเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
อ่านทั้งหมด     
ข่าวจากเครือข่าย อปมช.จังหวัดบึงกาฬ
  บ้านนาแสงสาครร่วมรักสามัคคีสร้างสุขชุมชน (26/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
เตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
การระบาดศัตรูพืชโรคใบจุด ใบขีดในกล้วยหอมทอง
การระบาดศัตรูพืชโรคใบร่วงในยางพารา
การระบาดศัตรูพืชโรคทะลายเน่าในปาล์มน้ำมัน
การเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
การขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี พ.ศ. 2560 (09/02/2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศาลาประชาคม - วัดป่าบ้านโนนสา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (23/01/2561)
ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เสื่อมสภาพ (19/12/2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองคันคาย หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเซือมใต้ ตำบลชัยพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (01/12/2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (03/11/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัคร
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 3
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในสังกัดเรือจำจังหวัดบึงกาฬ
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสวรรค์-หนองตะไก้ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ วันที่ 6 มิถุนายน 2557
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
สัมมนาเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤตในจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
อ่านทั้งหมด
 
« กุมภาพันธ์ 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด