Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 2 คน
Number of Lastmonth 54 คน
Total 9,985 คน

ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
  ชาวพุทธไทย-ลาว จัดวิสาขบูชาอาเซียนทำบุญตักบาตรจนแน่นวัด
  จังหวัดบึงกาฬจัด งานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  บึงกาฬสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้จัดโครงการพัฒนาครูสร้างหลักสูตรเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
  บึงกาฬจัดงานพาแลงสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม
  จ.บึงกาฬ ปิดท้ายสงกรานต์แห่น้ำจั้นศักดิ์สิทธิ์สรงน้ำขอพรหลวงพ่อพระใหญ่
  จ.บึงกาฬ เกษตรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เสริมความรู้เกษตรกรก่อนลงมือต้นฤดู
  คณะกรรมตัดสินการประกวดสำนักงานประชาสัมพันธ์ดีเด่นระดับภาค ประเมินสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
  จังหวัดบึงกาฬจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน
  บึงกาฬติวเข้มเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
  บึงกาฬจัดประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ม.ปลายชิงทุนการศึกษา
อ่านทั้งหมด     
ข่าวจากเครือข่าย อปมช.จังหวัดบึงกาฬ
  บ้านนาแสงสาครร่วมรักสามัคคีสร้างสุขชุมชน (26/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี 2560 (ภ.ง.ด.94)
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีภาษี 2560 (ภ.ง.ด.51)
มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
การหักภาษี ณ ที่จ่ายของโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
สอบราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย (12/08/2560)
ประกาศราคากลางสรุปประเมินโครงการ (10/08/2560)
ประกาศราคากลางเผยแพร่สปอตวิทยุ (10/08/2560)
ประกาศราคากลางเผยแพร่รายการ (10/08/2560)
ประกาศราคากลางป้ายรณรงค์ (10/08/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัคร
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำรวจข้อมูลสถิติโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ประจำปี 2561 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสวรรค์-หนองตะไก้ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ วันที่ 6 มิถุนายน 2557
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
สัมมนาเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤตในจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
อ่านทั้งหมด
 
« สิงหาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด