Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 6 คน
Number of Lastmonth 69 คน
Total 10,296 คน

ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
  ชาวพุทธไทย-ลาว จัดวิสาขบูชาอาเซียนทำบุญตักบาตรจนแน่นวัด
  จังหวัดบึงกาฬจัด งานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  บึงกาฬสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้จัดโครงการพัฒนาครูสร้างหลักสูตรเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
  บึงกาฬจัดงานพาแลงสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม
  จ.บึงกาฬ ปิดท้ายสงกรานต์แห่น้ำจั้นศักดิ์สิทธิ์สรงน้ำขอพรหลวงพ่อพระใหญ่
  จ.บึงกาฬ เกษตรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เสริมความรู้เกษตรกรก่อนลงมือต้นฤดู
  คณะกรรมตัดสินการประกวดสำนักงานประชาสัมพันธ์ดีเด่นระดับภาค ประเมินสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
  จังหวัดบึงกาฬจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน
  บึงกาฬติวเข้มเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
  บึงกาฬจัดประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ม.ปลายชิงทุนการศึกษา
อ่านทั้งหมด     
ข่าวจากเครือข่าย อปมช.จังหวัดบึงกาฬ
  บ้านนาแสงสาครร่วมรักสามัคคีสร้างสุขชุมชน (26/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
รณรงค์ให้ "เกษตรกรเกี่ยวข้าวในระยะพลับพลึง" เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและจำหน่ายได้ในราคาดี
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรผู้มีรายได้น้อย)
ด่วน!!! รับสมัครคนหางานเพื่อไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญการ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (03/11/2560)
ประกวดราคาจ้างบ้านพักข้าราชการชำนาญการพิเศษ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (03/11/2560)
ประกวดราคาจ้างลานตากเมล็ดพันธุ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (03/11/2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (04/09/2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญการพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (04/09/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี 2561
รับสมัครคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสวรรค์-หนองตะไก้ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ วันที่ 6 มิถุนายน 2557
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
สัมมนาเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤตในจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
อ่านทั้งหมด
 
« พฤศจิกายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด