Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 7 คน
Number of Lastmonth 180 คน
Total 9,421 คน

ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
  จังหวัดบึงกาฬจัด งานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  บึงกาฬสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้จัดโครงการพัฒนาครูสร้างหลักสูตรเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
  บึงกาฬจัดงานพาแลงสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม
  จ.บึงกาฬ ปิดท้ายสงกรานต์แห่น้ำจั้นศักดิ์สิทธิ์สรงน้ำขอพรหลวงพ่อพระใหญ่
  จ.บึงกาฬ เกษตรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เสริมความรู้เกษตรกรก่อนลงมือต้นฤดู
  คณะกรรมตัดสินการประกวดสำนักงานประชาสัมพันธ์ดีเด่นระดับภาค ประเมินสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
  จังหวัดบึงกาฬจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน
  บึงกาฬติวเข้มเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
  บึงกาฬจัดประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ม.ปลายชิงทุนการศึกษา
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อบรม “ครูบัญชีอาสา”
อ่านทั้งหมด     
ข่าวจากเครือข่าย อปมช.จังหวัดบึงกาฬ
  บ้านนาแสงสาครร่วมรักสามัคคีสร้างสุขชุมชน (26/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559
แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ
กรอบแนวทางการดำเนิน โครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน พ.ศ. 2560 "มหาดไทยใสสะอาดต่อต้านการทุจริต"
โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ประจำปี 2560
มาตรการแก้ไขปัญหาการขนส่งยางพารา ปี 2560
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (21/04/2560)
ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (อเนกประสงค์) จำนวน 1 คัน ของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21/04/2560)
ประกวดราคาจ้าเหมาโครงการก่อสร้าง Land mark และหอชมวิวบริเวณหนองโง้ง ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/04/2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการค้าชายแดน (ตลาดลาว) สวนสาธารณะบึงสวรรค์ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (30/03/2560)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่า (30/03/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัคร
รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
รับสมัครคัดเลือกเด็ก (เพิ่มเติม) เข้าประกวดในรายการไมค์ทองคำเด็ก 2
รับสมัครเจ้าหน้าที่กาชาดจังหวัดบึงกาฬ
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสวรรค์-หนองตะไก้ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ วันที่ 6 มิถุนายน 2557
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
สัมมนาเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤตในจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
อ่านทั้งหมด
 
« เมษายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด