Number of Today 9 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 106 คน
Total 11,159 คน
ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ออกจำหน่ายสินค้าธงฟ้าเคลื่อนที่ลดรายจ่ายให้ประชาชน
  จ.บึงกาฬ พบช้างป่าบาดเจ็บหนักในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
  จังหวัดบึงกาฬ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
  จ.บึงกาฬ ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว. ตรวจคัดกรองโรคเตือนรักษาสุขภาพหน้าฝน
  บึงกาฬจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัว
  จังหวัดบึงกาฬ จัดอบรมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสานต่องานตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  จ.บึงกาฬ จัดประชุมการขับเคลื่อนการกำจัดขยะอย่างยั่งยืน
  คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 10 ลงพื้นที่พบชาวบ้านที่บึงกาฬ
  จ.บึงกาฬ กฟภ ส่งมอบโครงการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วพร้อมมอบทุนการศึกษา
  หนาว 12 องศา โรงเรียนริมโขงให้เด็กออกกำลังกายคลายหนาวก่อนเข้าเรียน
อ่านทั้งหมด     
ข่าวจากเครือข่าย อปมช.จังหวัดบึงกาฬ
  บ้านนาแสงสาครร่วมรักสามัคคีสร้างสุขชุมชน (26/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
เตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 13 - 19 มิถุนายน 2561
การป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต อันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1
เตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2561
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (30/04/2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีต หน้าวัดโชติรส ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21/03/2561)
การขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการประจำปี พ.ศ. 2560 (09/02/2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศาลาประชาคม - วัดป่าบ้านโนนสา หมู่ที่ 2 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (23/01/2561)
ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เสื่อมสภาพ (19/12/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัคร
ด่วน!!! รับสมัครคนหางานเพื่อไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 2 เพศชาย
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ
รับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดบึงกาฬ
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสวรรค์-หนองตะไก้ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ วันที่ 6 มิถุนายน 2557
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
สัมมนาเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤตในจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
อ่านทั้งหมด
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด