Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 4 คน
Number of Lastmonth 144 คน
Total 9,803 คน

ข่าวรอบเมืองจังหวัดบึงกาฬ
  ชาวพุทธไทย-ลาว จัดวิสาขบูชาอาเซียนทำบุญตักบาตรจนแน่นวัด
  จังหวัดบึงกาฬจัด งานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  บึงกาฬสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้จัดโครงการพัฒนาครูสร้างหลักสูตรเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี
  บึงกาฬจัดงานพาแลงสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม
  จ.บึงกาฬ ปิดท้ายสงกรานต์แห่น้ำจั้นศักดิ์สิทธิ์สรงน้ำขอพรหลวงพ่อพระใหญ่
  จ.บึงกาฬ เกษตรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day เสริมความรู้เกษตรกรก่อนลงมือต้นฤดู
  คณะกรรมตัดสินการประกวดสำนักงานประชาสัมพันธ์ดีเด่นระดับภาค ประเมินสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
  จังหวัดบึงกาฬจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน
  บึงกาฬติวเข้มเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
  บึงกาฬจัดประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน ม.ปลายชิงทุนการศึกษา
อ่านทั้งหมด     
ข่าวจากเครือข่าย อปมช.จังหวัดบึงกาฬ
  บ้านนาแสงสาครร่วมรักสามัคคีสร้างสุขชุมชน (26/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดประกวดวาดภาพ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
การประกวดเรียงความ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
การกำจัดหนอนหัวดำในมะพร้าว
การปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยี 3 ลด 1 เพิ่ม 2 ปฏิบัติ
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 4
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มจังหวัด โครงการส่งเสริมราชินีข้าวเหนียวครบวงจร (09/06/2560)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (02/06/2560)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ (25/05/2560)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จำนวน 18 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11/05/2560)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11/05/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัคร
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ประจำปี 2561 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ) รุ่นที่ 70 ประจำปี 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ทสม.ดีเด่น และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสวรรค์-หนองตะไก้ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ วันที่ 6 มิถุนายน 2557
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จังหวัดบึงกาฬ
สัมมนาเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤตในจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
อ่านทั้งหมด
 
« มิถุนายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด