ปฏิทินกิจกรรม
« สิงหาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
    1     2  
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
สื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ infographic
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
ข่าวประจำวัน..แปดริ้ว
จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณตลาดบ่อบัว ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้า/หาบเร่แผงลอย และเจ้าของอาคารพาณิชย์ (16/08/2561 17:25:26)
จ.ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ ( สภากาแฟยามเย็น ) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (16/08/2561 09:48:02)
คณะสงฆ์ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 (12/08/2561 15:55:42)
องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (10/08/2561 14:46:59)
ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานวันรพี 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย (07/08/2561 10:46:02)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครประกวดราคา/สอบราคาภาพกิจกรรม 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินหน้าพัฒนาปรับปรุงการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เข้าใช้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (15/06/2561 11:49:13)
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา เพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีประจำปี ผ่านบริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) “เพียงขับแล้วจ่ายง่ายนิดเดียว” (30/05/2561 11:21:58)
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมือกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน(ตรอ.) จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์” (02/04/2561 09:56:36)
การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ผ่าน Internet (09/03/2561 16:06:12)
แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 (06/02/2561 14:42:28)
     
การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราจัดเสวนา“ศาสนสัมพันธ์ สมานฉันท์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม” (20/05/2556)
ฉะเชิงเทราจัดอบรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ “ตามรอยแนวความคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2556 (27/03/2556)
สภาพัฒนาการเมือง เร่งขับเคลื่อนนำภาคสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาการเมืองไทย พร้อมจัดทำยุทธศาสตร์ลดความขัดแย้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และการสร้างความปรองดองคนในประเทศ (30/01/2556 12:39:34)
สภาผู้แทนราษฎร เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 8 ฉบับ ที่เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนร่างพระราชยัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ (30/01/2556 12:31:39)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ 2 หน่วยงาน ร่วมลงนาม MOU เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนานักสันติภาพ และสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นแก่สังคม (23/01/2556)
     
การแก้ปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต
ปภ.จัดเสวนาเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2558 (05/12/2558 13:44:21)
ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรากำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง (05/12/2558 13:42:57)
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรากำชับทุกหน่วย ป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง (05/12/2558 13:38:50)
ปภ.บูรณาการหน่วยงานดูแลความปลอดภัยประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง (05/12/2558 13:37:31)
ปภ. สั่งการหน่วยงานในสังกัดเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและบริเวณใกล้เคียง (05/12/2558 13:36:16)
     

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขยายเวลาการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนออกไปก่อน ยืนยันจำเป็นต้องปรับขึ้น (21/05/2556 14:23:45)
กระทรวงพลังงาน เตรียมประกาศใช้ไบโอดีเซล บี 7 เดือนมกราคม 2557 เพื่อแก้ปัญหาปาล์มล้นตลาด (14/05/2556 10:43:27)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลศึกษาศักยภาพผลิตไฟฟ้าจากลม เพื่อให้เป็นพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง (14/05/2556 10:40:31)
กระทรวงพลังงาน เห็นชอบให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบประมาณกว่า 500 ล้านบาทให้ สนพ.และ พพ. (14/05/2556 10:29:56)
บทความ : เปิดใจรับฟังวิกฤตพลังงานไทย (10/05/2556)
     
การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 (17/01/2556 13:27:31)
สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 จังหวัดฉะเชิงเทรา (18/05/2555 09:49:18)
ง่วงหลับอย่าฝืน สดชื่นค่อยเดินทาง (ตอน 1) (15/05/2555)
ง่วงขับรถ..อันตรายถึงชีวิต (15/05/2555)
     
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน..... เชื่อมโยงอย่างไร (21/02/2556)
ความท้าทาย : ธุรกิจโลจิสติกส์ภายใต้ AEC (21/02/2556)
กรอบความร่วมมืออาเซียน + 3 (21/02/2556)
เข้าใจอาเซียน ตอน: กำเนิดอาเซียน (21/02/2556)
เวทีสานมิตรภาพเยาวชนอาเซียน (21/02/2556)