ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
    1     2  
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
สื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ infographic
อ่านทั้งหมด
 
 
 
ข่าวประจำวัน..แปดริ้ว
จ.ฉะเชิงเทราจัดพิธีถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติจนเป็นอิสรภาพตราบเท่าทุกวันนี้ (28/12/2561 11:20:55)
กอ.รมน.ฉะเชิงเทรานำเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนปกป้อง อนุรักษ์ป่าไม้ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สนองพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่9 (26/12/2561 13:01:32)
จ.ฉะเชิงเทราจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จำนวน4 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ (19/12/2561 15:27:41)
จ.ฉะเชิงเทราจัดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อคนไทย มีงานทำ (19/12/2561 15:18:42)
จ.ฉะเชิงเทราสนธิกำลังจัดระเบียบสังคมออกตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อย สร้างความอุ่นใจแก่ประชาชน ตามนโยบาลรัฐบาล (11/12/2561 16:59:37)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครประกวดราคา/สอบราคาภาพกิจกรรม 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง (23/11/2561 10:21:29)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง (22/11/2561 09:22:40)
กรมการขนส่งทางบก กำชับผู้ใช้รถหลีกเลี่ยงการจอดรถไหล่ทาง หากจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณ เตือนให้ผู้ใช้รถคันอื่นสังเกตเห็น หลีกเลี่ยง หรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ด้านผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดใ (15/11/2561 09:43:46)
กรมการขนส่งทางบก กำชับผู้ใช้รถหลีกเลี่ยงการจอดรถไหล่ทาง หากจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณ เตือนให้ผู้ใช้รถคันอื่นสังเกตเห็น หลีกเลี่ยง หรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ด้านผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดใ (14/11/2561 10:12:44)
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดงานวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก ประจำปี 2561 (09/11/2561 16:04:05)
     
การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราจัดเสวนา“ศาสนสัมพันธ์ สมานฉันท์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม” (20/05/2556)
ฉะเชิงเทราจัดอบรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ “ตามรอยแนวความคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2556 (27/03/2556)
สภาพัฒนาการเมือง เร่งขับเคลื่อนนำภาคสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาการเมืองไทย พร้อมจัดทำยุทธศาสตร์ลดความขัดแย้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และการสร้างความปรองดองคนในประเทศ (30/01/2556 12:39:34)
สภาผู้แทนราษฎร เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 8 ฉบับ ที่เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนร่างพระราชยัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ (30/01/2556 12:31:39)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ 2 หน่วยงาน ร่วมลงนาม MOU เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนานักสันติภาพ และสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นแก่สังคม (23/01/2556)
     
การแก้ปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต
ปภ.จัดเสวนาเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2558 (05/12/2558 13:44:21)
ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรากำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง (05/12/2558 13:42:57)
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรากำชับทุกหน่วย ป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง (05/12/2558 13:38:50)
ปภ.บูรณาการหน่วยงานดูแลความปลอดภัยประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง (05/12/2558 13:37:31)
ปภ. สั่งการหน่วยงานในสังกัดเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและบริเวณใกล้เคียง (05/12/2558 13:36:16)
     

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขยายเวลาการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนออกไปก่อน ยืนยันจำเป็นต้องปรับขึ้น (21/05/2556 14:23:45)
กระทรวงพลังงาน เตรียมประกาศใช้ไบโอดีเซล บี 7 เดือนมกราคม 2557 เพื่อแก้ปัญหาปาล์มล้นตลาด (14/05/2556 10:43:27)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลศึกษาศักยภาพผลิตไฟฟ้าจากลม เพื่อให้เป็นพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง (14/05/2556 10:40:31)
กระทรวงพลังงาน เห็นชอบให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบประมาณกว่า 500 ล้านบาทให้ สนพ.และ พพ. (14/05/2556 10:29:56)
บทความ : เปิดใจรับฟังวิกฤตพลังงานไทย (10/05/2556)
     
การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 (17/01/2556 13:27:31)
สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 จังหวัดฉะเชิงเทรา (18/05/2555 09:49:18)
ง่วงหลับอย่าฝืน สดชื่นค่อยเดินทาง (ตอน 1) (15/05/2555)
ง่วงขับรถ..อันตรายถึงชีวิต (15/05/2555)
     
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน..... เชื่อมโยงอย่างไร (21/02/2556)
ความท้าทาย : ธุรกิจโลจิสติกส์ภายใต้ AEC (21/02/2556)
กรอบความร่วมมืออาเซียน + 3 (21/02/2556)
เข้าใจอาเซียน ตอน: กำเนิดอาเซียน (21/02/2556)
เวทีสานมิตรภาพเยาวชนอาเซียน (21/02/2556)