ปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
    1     2  
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
สื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ infographic
อ่านทั้งหมด
ข่าวประจำวัน..แปดริ้ว
จ.ฉะเชิงเทรา แถลงข่าวเชิญชวนเที่ยวงาน “มหกรรมมะม่วงและของดีเบญจบูรพา คัดเลือกมะม่วงและของดีของเด่นจาก 5 จังหวัด ส่งตรงถึงผู้บริโภค” (17/04/2561 17:12:19)
ข้าราชการ และประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เพื่อแสดงความรัก ความเคารพ และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในประเพณีสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย (11/04/2561 11:15:20)
ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดฉะเชิงเทรา (09/04/2561 05:15:54)
ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ รุ่นที่ 33โครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้ ” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ เยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ (06/04/2561 14:25:58)
ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรานำทุกภาคส่วนประกอบพิธี“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ (06/04/2561 14:17:12)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครประกวดราคา/สอบราคาภาพกิจกรรม 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมือกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน(ตรอ.) จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์” (02/04/2561 09:56:36)
การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ผ่าน Internet (09/03/2561 16:06:12)
แนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 (06/02/2561 14:42:28)
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา “เตือน” “เจ้าของรถที่ดัดแปลง “ไฟซีนอน” หรือ “ไฟเบรก” ให้มีแสงสว่างจ้ามาก (12/01/2561 14:17:30)
กพร.เดินหน้าผลักดันสถานประกอบการเหมืองแร่ ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้โครงการ CSR-DPIM โดยมีสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน จำนวน 91 แห่ง คิดเป็นมูลค่ากว่า 88 ล้านบาท (21/12/2560 11:20:19)
     
การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทราจัดเสวนา“ศาสนสัมพันธ์ สมานฉันท์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม” (20/05/2556)
ฉะเชิงเทราจัดอบรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ “ตามรอยแนวความคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2556 (27/03/2556)
สภาพัฒนาการเมือง เร่งขับเคลื่อนนำภาคสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาการเมืองไทย พร้อมจัดทำยุทธศาสตร์ลดความขัดแย้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และการสร้างความปรองดองคนในประเทศ (30/01/2556 12:39:34)
สภาผู้แทนราษฎร เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 8 ฉบับ ที่เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนร่างพระราชยัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ (30/01/2556 12:31:39)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ 2 หน่วยงาน ร่วมลงนาม MOU เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาสันติศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนานักสันติภาพ และสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นแก่สังคม (23/01/2556)
     
การแก้ปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต
ปภ.จัดเสวนาเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2558 (05/12/2558 13:44:21)
ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรากำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง (05/12/2558 13:42:57)
ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรากำชับทุกหน่วย ป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง (05/12/2558 13:38:50)
ปภ.บูรณาการหน่วยงานดูแลความปลอดภัยประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง (05/12/2558 13:37:31)
ปภ. สั่งการหน่วยงานในสังกัดเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและบริเวณใกล้เคียง (05/12/2558 13:36:16)
     

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขยายเวลาการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนออกไปก่อน ยืนยันจำเป็นต้องปรับขึ้น (21/05/2556 14:23:45)
กระทรวงพลังงาน เตรียมประกาศใช้ไบโอดีเซล บี 7 เดือนมกราคม 2557 เพื่อแก้ปัญหาปาล์มล้นตลาด (14/05/2556 10:43:27)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลศึกษาศักยภาพผลิตไฟฟ้าจากลม เพื่อให้เป็นพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง (14/05/2556 10:40:31)
กระทรวงพลังงาน เห็นชอบให้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุมัติงบประมาณกว่า 500 ล้านบาทให้ สนพ.และ พพ. (14/05/2556 10:29:56)
บทความ : เปิดใจรับฟังวิกฤตพลังงานไทย (10/05/2556)
     
การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 (17/01/2556 13:27:31)
สรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2555 จังหวัดฉะเชิงเทรา (18/05/2555 09:49:18)
ง่วงหลับอย่าฝืน สดชื่นค่อยเดินทาง (ตอน 1) (15/05/2555)
ง่วงขับรถ..อันตรายถึงชีวิต (15/05/2555)
     
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน..... เชื่อมโยงอย่างไร (21/02/2556)
ความท้าทาย : ธุรกิจโลจิสติกส์ภายใต้ AEC (21/02/2556)
กรอบความร่วมมืออาเซียน + 3 (21/02/2556)
เข้าใจอาเซียน ตอน: กำเนิดอาเซียน (21/02/2556)
เวทีสานมิตรภาพเยาวชนอาเซียน (21/02/2556)