เรียนรู้วิธีป้องกันไฟฟ้าดูดจุดเสี่ยงนอกบ้าน-พื้นที่สาธารณะ (30/12/2557)
แนะรับมือ-ป้องกันอันตรายจากภัยในช่วงฤดูหนาว (30/12/2557)
เตือนอุบัติเหตุบริเวณทางรถไฟ...อันตรายที่ป้องกันได้ (30/12/2557)
เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง...เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง (30/12/2557)
หลักการใช้สายตามองเส้นทางขณะขับรถ...ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ (30/12/2557)
การค้ามนุษย์ (02/12/2557)
ดูใบเสร็จค่าซ่อมก่อนขับรถออกจากอู่ (26/11/2557)
ข้อแนะนำการขับขี่ให้ปลอดภัยในขณะที่มีหมอก/ควันไฟ (12/11/2557)
13ข้อดีของการปั่นจักรยาน (07/11/2557)
เรียนรู้หลักอพยพหนีไฟ..จากเพลิงไหม้ในสถานการณ์ต่างๆ (31/10/2557)
รู้ทันอันตราย-รู้วิธีแก้ไขอุบัติภัยสารเคมี (31/10/2557)
เตือนผู้ใช้รถติดก๊าซเรียนรู้-ดูแลรถถูกวิธี...ลดเสี่ยงไฟไหม้รถ (31/10/2557)
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า (17/10/2557)
เคล็ด (ไม่) ลับ....การฝึกพูดภาษาอังกฤษ (27/06/2557)
อ่านทั้งหมด     

จากอดีตสู่ปัจจุบันมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท (13/02/2557)
ตรุษจีนนี้ปลอดภัยจากไข้หวัดนก ง่ายๆด้วยการ เลือก หลีก ล้าง (28/01/2557)
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท ร่วมสร้างความปลอดภัยให้กับชาวชัยนาท (28/12/2556)
ร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับชาวชัยนาท (28/12/2556)
ข้อคิดก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (27/12/2556)
เช็คความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทางในเทศกาลปีใหม่ 2557 (27/12/2556)
สธ.ชัยนาท แนะผู้บริโภคเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย (25/12/2556)
สธ. ชัยนาท เตือนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันสูง โรคหัวใจ ระวังภัยหนาวเย็น เสี่ยงโรคกำเริบ (19/12/2556)
เชิญชวนชาวชัยนาทร่วมรณรงค์ “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” (17/12/2556)
เตือนเกษตรกรให้หมั่นสังเกตดูแลปลาให้อยู่ในสภาพแข็งแรง เพื่อป้องกันภัยการตายและเกิดโรคระบาด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในหน้าหนาว (16/12/2556)
อ่านทั้งหมด     
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
    1     2     3     4  
ข้อมูลแจกสื่ออาเซียนชัยนาททีวีเกี่ยวกับชัยนาทชาติพันธุ์จังหวัดชัยนาทสรุปอุบัติเหตุเทศกาลสื่อมวลชนชัยนาททำบัตรสื่อ 
สปอตงานย้อนรอยตำนานเมืองแพรกศรีราชา (13/01/2558)
สปอต ศูนย์รับฟังความคิดเห็น สปช. 3 (03/12/2557)
สปอตวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (07/11/2557)
สปอตสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา (31/10/2557)
สปอตงานช้างจังหวัดสุรินทร์ 57 (29/10/2557)
อ่านทั้งหมด     

สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท เชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน (23/01/2558)
ขอเชิญประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนหางน้ำสาคร จ.ชัยนาท (23/01/2558)
ขอเชิญประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองชุมชนหันคา จ.ชัยนาท (23/01/2558)
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยนาท ประจำเดือน มกราคม 2558 (13/01/2558)
ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดชัยนาท (29/12/2557)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท จัดให้บริการตรวจเช็จสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ (18/12/2557)
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท จัดจำหน่ายสินค้า "ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน" (09/12/2557)
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนธันวาคม2557 (02/12/2557)
ถามมา..ตอบไป ผู้ประกันตนมาตรา 40 (28/11/2557)
ประกาศเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย (28/11/2557)
อ่านทั้งหมด     

    1     2     3     4     5