ใช้งานถังดับเพลิงถูกวิธี เหมาะสมกับประเภทเชื้อเพลิง..ลดเสี่ยงไฟลุกลาม (27/01/2559)
เตือนอันตรายเครื่องทำน้ำอุ่นระะบบแก๊ส ติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน-ใช้งานผิดวิธีเสี่ยงเสียชีวิต (27/01/2559)
พาเด็กเที่ยว สวนสนุก สวนน้ำ สวนสัตว์ ห้างสรรพสินค้า ยึดหลักปลอดภัยและใส่ใจดูแล (27/01/2559)
เลือกใช้บริการโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ (27/01/2559)
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) (15/01/2559)
ปัจจัยในการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ (15/01/2559)
พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ (15/01/2559)
เรียนรู้ แก้ไข เบรกแตก-คันเร่งค้าง (09/12/2558)
เรียนรู้หลักปฏิบัติผ่านเส้นทางหมอกลงจัด-ควันไฟปกคลุม (09/12/2558)
รู้ทัน ป้องกันลดเสี่ยงภัย ตอนที่2 (06/11/2558)
รู้ทัน ป้องกันลดเสี่ยงภัย ตอนที่1 (06/11/2558)
รู้หลัก เลือกใช้ ตรวจสอบ บำรุงรักษายางรถยนต์..ลดอันตรายท้องถนน (05/10/2558)
เฝ้าระวัง เตรียมรับมือ ดินถล่ม..ภัยช่วงฤดูฝน (05/10/2558)
ศาลปกครองกับแนวทางการระงับข้อพิพาททางเลือก(ADR) (03/08/2558)
อ่านทั้งหมด     

ประวัติและความเป็นมาของประเพณีไหว้ผีโรง (04/06/2558)
ตำนานบึงกระจับใหญ่ เกาะเมืองท้าวอู่ทอง (28/05/2558)
จากอดีตสู่ปัจจุบันมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท (13/02/2557)
ตรุษจีนนี้ปลอดภัยจากไข้หวัดนก ง่ายๆด้วยการ เลือก หลีก ล้าง (28/01/2557)
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท ร่วมสร้างความปลอดภัยให้กับชาวชัยนาท (28/12/2556)
ร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับชาวชัยนาท (28/12/2556)
ข้อคิดก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (27/12/2556)
เช็คความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทางในเทศกาลปีใหม่ 2557 (27/12/2556)
สธ.ชัยนาท แนะผู้บริโภคเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย (25/12/2556)
สธ. ชัยนาท เตือนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันสูง โรคหัวใจ ระวังภัยหนาวเย็น เสี่ยงโรคกำเริบ (19/12/2556)
อ่านทั้งหมด     
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
ข้อมูลแจกสื่อสรุปอุบัติเหตุเทศกาลอาเซียนชัยนาททีวีเกี่ยวกับชัยนาทสื่อมวลชนชัยนาททำบัตรสื่อ 
สปอต สำมะโนอุตสาหะกรรม (11/05/2559)
สารคดีวิทยุ ชุด ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม (26/01/2559)
สปอต ขับขี่ปลอดภัยกับ กปถ (24/12/2558)
สปอต 100 ปี 1 นาทีธรรม (08/12/2558)
เพลงปั่นเพื่อพ่อ (26/10/2558)
อ่านทั้งหมด     

จังหวัดชัยนาทจัดงาน “Happiness for all ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนปีที่ 2” (22/02/2561 14:26:22)
จังหวัดชัยนาท เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานรณรงค์การผลิตพืชไร่คุณภาพดี (22/02/2561 14:25:23)
จังหวัดชัยนาทออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บูรณาการร่วมกับ โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในพื้นที่ อำเภอหันคา (21/02/2561 16:38:54)
จังหวัดชัยนาท kick off โครงการไทยนิยมยั่งยืน ตำบลละ 1 หมู่บ้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ย้ำสำรวจความเห็นประชาชนอย่างละเอียดเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้นำไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (21/02/2561 16:39:57)
ปปช.จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ จังหวัดชัยนาท จัดพิธีลงนามข้อตกลงโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อต่อต้านการทุจริต ประกาศเจตนารมณ์ และนโยบายในการต่อต้านทุจริต และการบริหารงานด้วยความโปร่งใส (20/02/2561 11:09:07)
อ่านทั้งหมด     

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอยืมอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับคนพิการ มีดังนี้ (13/01/2561 11:57:20)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ร่วมกันรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรี ตลอดพฤศจิกายน (30/11/2560 11:27:24)
สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ขอเชิญชมและรับฟัง "การบรรยายธรรมมะเพื่อการกุศล" (24/11/2560)
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2559 (16/06/2559)
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2559 (18/04/2559)
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมีนาคม 2559 (15/03/2559)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด มหาชน (10/03/2559)
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยาประกาศปิดการจราจรบนสัญเขื่อน 3 วัน (15/05/2557)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (14/05/2557)
สรุปเนื้อหาจดหมายเปิดผนึก 2 ฉบับ ของศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน (14/05/2557)
อ่านทั้งหมด     
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
--- UPDATED BLOG ---
» แสดงทั้งหมด
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า

    1     2     3     4