จากอดีตสู่ปัจจุบันมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท (13/02/2557)
  ตรุษจีนนี้ปลอดภัยจากไข้หวัดนก ง่ายๆด้วยการ เลือก หลีก ล้าง (28/01/2557)
  สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท ร่วมสร้างความปลอดภัยให้กับชาวชัยนาท (28/12/2556)
  ร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับชาวชัยนาท (28/12/2556)
  ข้อคิดก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (27/12/2556)
  เช็คความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทางในเทศกาลปีใหม่ 2557 (27/12/2556)
  สธ.ชัยนาท แนะผู้บริโภคเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย (25/12/2556)
  สธ. ชัยนาท เตือนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันสูง โรคหัวใจ ระวังภัยหนาวเย็น เสี่ยงโรคกำเริบ (19/12/2556)
  เชิญชวนชาวชัยนาทร่วมรณรงค์ “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” (17/12/2556)
  เตือนเกษตรกรให้หมั่นสังเกตดูแลปลาให้อยู่ในสภาพแข็งแรง เพื่อป้องกันภัยการตายและเกิดโรคระบาด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในหน้าหนาว (16/12/2556)
อ่านทั้งหมด     
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
    1  
ข้อมูลแจกสื่อผู้ว่าฯพบประชาชนทีวีเกี่ยวกับชัยนาทชาติพันธุ์จังหวัดชัยนาทสรุปอุบัติเหตุเทศกาลสื่อมวลชนชัยนาททำบัตรสื่อ 
  สปอตโครงการประชาสัมพันธ์รักษ์เจ้าพระยา ป่าสัก (16/07/2557)
  สปอตงานสงกรานต์ รักษ์บ้านเกิด (02/04/2557)
  สปอตประชาสัมพันธ์งานลิ้นจึ่ของดีสมุทรสงคราม (24/03/2557)
  สปอตประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สว.57 เพิ่มเติม (21/03/2557)
  สปอตเลือกตั้ง สว 30 มีนาคม 57 (15/03/2557)
อ่านทั้งหมด     

  คุรุสภาเชิญประกวดข้อเขียน คำขวัญ และบทร้อยกรองวันครู 2558 (21/08/2557)
  สภากาชาดไทย เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆในงาน "เทียนส่องใจ" (18/08/2557)
  กรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชัยนาท (13/08/2557)
  จังหวัดชัยนาทขอเชิญส่วนราชการส่งบุคคลเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี2557 (13/08/2557)
  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด Talk Show 'เดี่ยวไมโครโฟน... ให้โดนเรื่องสิทธิ' (13/08/2557)
  ศาลปกครองเชิญชวนประกวดออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์(moscot)ศาลปกครอง (13/08/2557)
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >>

    1     2     3     4     5     6