ใช้งานถังดับเพลิงถูกวิธี เหมาะสมกับประเภทเชื้อเพลิง..ลดเสี่ยงไฟลุกลาม (27/01/2559)
เตือนอันตรายเครื่องทำน้ำอุ่นระะบบแก๊ส ติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน-ใช้งานผิดวิธีเสี่ยงเสียชีวิต (27/01/2559)
พาเด็กเที่ยว สวนสนุก สวนน้ำ สวนสัตว์ ห้างสรรพสินค้า ยึดหลักปลอดภัยและใส่ใจดูแล (27/01/2559)
เลือกใช้บริการโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ (27/01/2559)
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) (15/01/2559)
ปัจจัยในการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ (15/01/2559)
พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ (15/01/2559)
เรียนรู้ แก้ไข เบรกแตก-คันเร่งค้าง (09/12/2558)
เรียนรู้หลักปฏิบัติผ่านเส้นทางหมอกลงจัด-ควันไฟปกคลุม (09/12/2558)
รู้ทัน ป้องกันลดเสี่ยงภัย ตอนที่2 (06/11/2558)
รู้ทัน ป้องกันลดเสี่ยงภัย ตอนที่1 (06/11/2558)
รู้หลัก เลือกใช้ ตรวจสอบ บำรุงรักษายางรถยนต์..ลดอันตรายท้องถนน (05/10/2558)
เฝ้าระวัง เตรียมรับมือ ดินถล่ม..ภัยช่วงฤดูฝน (05/10/2558)
ศาลปกครองกับแนวทางการระงับข้อพิพาททางเลือก(ADR) (03/08/2558)
อ่านทั้งหมด     

ประวัติและความเป็นมาของประเพณีไหว้ผีโรง (04/06/2558)
ตำนานบึงกระจับใหญ่ เกาะเมืองท้าวอู่ทอง (28/05/2558)
จากอดีตสู่ปัจจุบันมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท (13/02/2557)
ตรุษจีนนี้ปลอดภัยจากไข้หวัดนก ง่ายๆด้วยการ เลือก หลีก ล้าง (28/01/2557)
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท ร่วมสร้างความปลอดภัยให้กับชาวชัยนาท (28/12/2556)
ร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับชาวชัยนาท (28/12/2556)
ข้อคิดก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (27/12/2556)
เช็คความพร้อมของยานพาหนะก่อนออกเดินทางในเทศกาลปีใหม่ 2557 (27/12/2556)
สธ.ชัยนาท แนะผู้บริโภคเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย (25/12/2556)
สธ. ชัยนาท เตือนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันสูง โรคหัวใจ ระวังภัยหนาวเย็น เสี่ยงโรคกำเริบ (19/12/2556)
อ่านทั้งหมด     
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
ข้อมูลแจกสื่อสรุปอุบัติเหตุเทศกาลอาเซียนชัยนาททีวีเกี่ยวกับชัยนาทสื่อมวลชนชัยนาททำบัตรสื่อ 
สปอต สำมะโนอุตสาหะกรรม (11/05/2559)
สารคดีวิทยุ ชุด ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม (26/01/2559)
สปอต ขับขี่ปลอดภัยกับ กปถ (24/12/2558)
สปอต 100 ปี 1 นาทีธรรม (08/12/2558)
เพลงปั่นเพื่อพ่อ (26/10/2558)
อ่านทั้งหมด     

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (26/04/2561 17:04:54)
จังหวัดชัยนาทออกหน่วยเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บูรณาการร่วมกับ โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในพื้นที่ อำเภอสรรพยา (26/04/2561 14:36:43)
จังหวัดชัยนาท ออกหน่วยแพทย์ (พอ.สว.) บูรณาการ กับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (26/04/2561 14:34:51)
จังหวัดชัยนาท จัดพิธีวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 (25/04/2561 10:03:19)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (24/04/2561 14:03:31)
อ่านทั้งหมด     

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขอยืมอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับคนพิการ มีดังนี้ (13/01/2561 11:57:20)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ร่วมกันรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรี ตลอดพฤศจิกายน (30/11/2560 11:27:24)
สภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ขอเชิญชมและรับฟัง "การบรรยายธรรมมะเพื่อการกุศล" (24/11/2560)
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมิถุนายน 2559 (16/06/2559)
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2559 (18/04/2559)
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมีนาคม 2559 (15/03/2559)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด มหาชน (10/03/2559)
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยาประกาศปิดการจราจรบนสัญเขื่อน 3 วัน (15/05/2557)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (14/05/2557)
สรุปเนื้อหาจดหมายเปิดผนึก 2 ฉบับ ของศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน (14/05/2557)
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >>

    1     2     3     4