เรียนรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนAEC
จุดแข็งแต่ละประเทศในอาเซียน

วันที่ 29 ส.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 516 คน)

จุดแข็งแต่ละประเทศในอาเซียน

            สวัสดีคะ วันนี้เราจะมาดูจุดแข็งในแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิก AEC นั้นว่ามีจุกแข็งอะไรบ้าง ที่เหมาะจะเข้าไปลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรในแต่ละประเทศ โดยมาดูว่าในแต่ละประเทศมีทรัพยากรและจุดเด่นอะไรบ้าง

 

ประเทศกัมพูชา    ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำ ป่าไม้ และแร่ชนิดต่างๆ

ประเทศไทย         มีแรงงานจำนวนมาก ที่ตั้งเหมาะแก่การเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงการคมนาคมด้านต่างๆเป็นฐาน                  การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลากหลายรายใหญ่ของโลก

ประเทศบรูไน       รายได้เฉลี่ยต่อคน/ต่อปี อยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน และอันดับที่ 26 ของโลก เป็นผู้ส่งออกน้ำมัน และมี                 ปริมาณการสำรองน้ำมันเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน

ประเทศพม่า        มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย

ประเทศฟิลิปปินส์  มีประชากรจำนวนมากเป็นอันดับที่ 12 ของโลก แรงงานทั่วไปมีความรู้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ประเทศมาเลเซีย   มีประมาณการสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับที่ 3 และก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับที่ 2 ของเอเชียแปซิฟิก

                        ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร และแรงานมีทักษะ

ประเทศลาว         การเมืองเสถียรภาพมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำ และแร่ชนิดต่างๆ

ประเทศเวียดนาม  มีประชากรเป็นจำนวนมากเป็นอันดับที่ 14 ของโลก มีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,200  กม.

ประเทศสิงคโปร์    รายได้เฉลี่ยต่อคน/ต่อปี สูงที่สุดของอาเซียนและติดอันดับที่ 15 ของโลก เป็นศูนย์กลางทางการเงิน                         ระหว่างประเทศ มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นส่วนการการเดินเรือ

ประเทศอินโดนีเซีย มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลกและมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก                 มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและจำนวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โลหะ ต่างๆ

 

                                                            สนใจสืบค้นรายละเอียดได้ที่  http://www.thai-aec.com

 

//////////////////////////////////////////////////////

นางสาวเสาวลักษณ์ เกิดแสวง นักศึกษาฝึกงานพิมพ์

 

จำนวนคนอ่าน 517 คน จำนวนคนโหวต 0 คน