FONTSIZE
แนะถื่นกินเที่ยว >> ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ป่าปรงพันปีตำบลซับสีทอง

วันที่ 30 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 7939 คน)
 
 
1. วัน เดือน ปี ที่สำรวจและผู้สำรวจ
การสำรวจสภาพป่าและพันธุ์ไม้ (ต้นปรง) บริเวณพื้นที่ป่าตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายวันชัย สุทธิวรชัย) นายอำเภอเมืองชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม สมาชิกสภาจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ตำรวจท้องที่ และผู้แทน สำนักงาน ทสจ. ชัยภูมิ เดินทางโดยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เริ่มต้นจากที่ทำการ อบต. ซับสีทองถึงบ้านบ่อทองคำประมาณ 11 กม. จากบ้านบ่อทองคำเดินทางตามเส้นทางที่เคยใช้ชักลากไม้ในป่าขึ้นเขาถึงบริเวณป่าปรง 9 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง รวมระยะทางจากที่ทำการ อบต. ซับสีทองถึงบริเวณป่าปรง ประมาณ 20 กม.
 
 
2. ชื่อป่า
บริเวณป่าที่ตรวจสอบอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ และเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ท้องที่ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พิกัด 48 Q 0882735 1796854 ตามแผนที่แนบท้าย
 
 
3. ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศบริเวณที่สำรวจเป็นภูเขาที่มีความลาดชันปานกลาง และสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 859 เมตร สภาพดินตื้นและเก็บน้ำได้ไม่ดี มีหินบนผิวดินมาก เป็นดินลูกรังตื้นๆ
 
 
4. ชนิดของป่าและสภาพป่า
ป่าเต็งรัง เป็นป่าผลัดใบ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ไม่เกิน 1, 000 เมตร เรียกอีสานเรียกว่า "ป่าโคก” หรือ "ป่าแดง” พันธ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้เหียง ไม้มะขามป้อม ไม้กระโดน ไม้พื้นล่าง ได้แก่ หญ้าเพ็ก กระเจียวแดง กระเจียวขาว สภาพป่าริมหน้าผามีความสมบูรณ์ปานกลาง พบร่องรอยสัตว์ป่า เช่น อีเห็น ลิง หมูป่า นกชนิดต่างๆ พื้นที่ป่าถูกบุกรุกทำไร่และเผาป่า เป็นต้นน้ำลำธารลำประทาว
 
 
5. ชนิดพันธ์ไม้ที่ตรวจสอบ
ต้นปรง (Cycas) เป็นไม้พุ่ม มีลำต้นเหนือพื้นดิน ลักษณะคล้ายต้นปาล์ม "palm tree” ข้อมูลเฉพาะได้รับการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญหอพันธ์ไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และตรวจสอบจากสารานุกรมพืชในประเทศไทย (รายละเอียดแนบท้าย)
จากการตรวจสอบต้นปรงบริเวณป่าตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ต้นปรงในบริเวณพื้นที่สำรวจเกิดเป็นกลุ่มกระจายหย่อมๆตามบริเวณหน้าผา และกระจายอยู่ทั่วบริเวณยอดเขา ตรวจสอบทางวิชาการต้นปรงมี 2 ชนิดดังนี้
 
 
ชนิดที่ 1 ปรงเขา Cycas pestinate Buch.-Ham., ลำต้นสูงได้ประมาร 12 เมตร ที่ความสูงจาก ระดับน้ำทะเล 600-1300 เมตร กระจายพันธุ์ขึ้นตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้งหรือดิบเขา
ชนิดที่ 2 ปรงชัยภูมิ Cycas elephantipes A.Lindstrom & K.D.Hill หรือปรงเท้าช้าง หรือปรงไอ้ตีนโต ลำต้นสูง 1-3 เมตร โคนต้นแบนคล้ายเท้าช้าง
 
 
5.1 การนับอายุต้นปรง กลุ่มต้นปรงอยู่ในสังคมพืชระบบนิเวศป่าเต็งรังมาหลายร้อยปี จากการสุ่มเลือกต้นปรงที่มีความสูงประมาณ 6 เมตร โดยทำการวัดที่ลำต้นในช่วงระยะห่าง 1 เมตร ช่วงโคนต้น กลางต้น และปลายต้น แล้วนับอายุจากวงรอบลำต้นที่เกิดจากการเจริญเติบโตในแต่ละปี นำมาคิดค่าเฉลี่ยของจำนวนปี พบว่า ต้นปรงเขาที่ตรวจสอบจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 100 ปี ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าต้นปรงมีเนื้อไม้คล้ายปาล์ม เมื่อมีอายุเกินกว่านี้ลำต้นจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือเกิดลำต้นใหม่ทดแทน
 
 
5.2 ราคาซื้อขายต้นปรง ต้นปรงลำต้นเดี่ยวมีฟอร์มสวย ซื้อขายในราคาประมาณต้นละ 10,000 บาท และต้นปรงลำต้นมีหลายง่ามซื้อขายในราคาประมาณต้นละ 30,000 บาท ขึ้นไป มักนิยมปลูกประดับตามสวนหย่อมของโรงแรม หรือในสวนสาธารณะ
 
 
6. ความเห็นของผู้ตรวจสอบ
6.1 พื้นที่บริเวณป่าปรงอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา ควรจัดทำแนวเขตที่ชัดเจน
6.2 ควรสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฯกับอปท.อย่างยั่งยืน
6.3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควรพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. สิ่งที่ดึงดูดใจ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีความพิเศษ หายาก ไม่เหมือนใคร พบเห็นได้น้อยมาก 2. การเข้าถึง การคมนาคมมีสะดวก ความปลอดภัย 3. สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เหมาะสม
 
 

นันทนาถ รอญยุทธ นักศึกษาฝึกงาน ---------------. ข่าว
เพชรรินทร์ เขียวเขว้า ................... ตรวจ
ณัฐพล วงศ์มาก..................เรียงภาพ

 
 
 
 
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนที่สูงที่สุดในประเทศไทย
ป่าปรงพันปีตำบลซับสีทอง
มหัศจรรย์มอหินขาว แท่งหินทรายโบราณ 175 ล้านปี หนึ่งเดียวในอาเซี่ยน
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าผาผึ้ง ( ถ้ำสิงโต )
มหัศจรรย์ ธรรมชาติ ทะเลหมอก ดอกกระเจียวเต็มขุนเขา แห่งเดียวในสยาม
ป่าปรงพันปีตำบลซับสีทอง
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าผาผึ้ง ( ถ้ำสิงโต )
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนที่สูงที่สุดในประเทศไทย
มหัศจรรย์มอหินขาว แท่งหินทรายโบราณ 175 ล้านปี หนึ่งเดียวในอาเซี่ยน
มหัศจรรย์ ธรรมชาติ ทะเลหมอก ดอกกระเจียวเต็มขุนเขา แห่งเดียวในสยาม
แนะนำโปรแกรมท่องที่ยวชัยภูมิใน 1-2 วัน
แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวเทศกาลดอกกระเจียว มิถุนายน-สิงหาคม จ.ชัยภูมิ
มหัศจรรย์ ธรรมชาติ ทะเลหมอก ดอกกระเจียวเต็มขุนเขา แห่งเดียวในสยาม
ป่าปรงพันปีตำบลซับสีทอง
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนที่สูงที่สุดในประเทศไทย
จำนวนคนอ่าน 7940 คน จำนวนคนโหวต 28 คน

  จำนวนคนโหวต 28 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
4%
  ให้ 4 คะแนน
 
14%
  ให้ 5 คะแนน
 
82%
 • ความคิดเห็นที่ 20
 • แจ้งลบ
    ีพีภะี
    บอย [27/12/2013 - 12:49:25]
   
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    <a href=http://aaa-sec.com/newblance2013.html>&#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; 996 &#12493;&#12452;&#12499;&#12540;</a> &#12383;&#12384;&#12375;&#27491;&#32232;&#12398;&#19978;&#24059;&#12384;&#12369;&#12398;&#25220;&#35379;&#12391;&#12289;&#12300;&#26908;&#38322;&#20107;&#24773;&#12363;&#12425;&#12289;&#25407;&#32117;&#12395;&#38306;&#12377;&#12427;&#12363;&#12366;&#12426;&#12289;&#35379;&#26360;&#12399;&#21407;&#26360;&#12398;&#38754;&#24433;&#12434;&#20840;&#12367;&#20253;&#12360;&#12390;&#12356;&#12394;&#12356;&#12301;&#12290;&#12354;&#12394;&#12383;&#12383;&#12385;&#12398;&#31062;&#29238;&#27597;&#12289;&#29238;&#27597;&#12398;&#27497;&#12435;&#12384;&#36947;&#12395;&#33258;&#20449;&#12434;&#25345;&#12387;&#12390;&#12367;&#12384;&#12373;&#12356;&#12290;<a href=http://www.spansklararforeningen.se/newblance2014.html>ml574 new balance</a> &#30011;&#36074;&#35519;&#25972;&#12364;&#21487;&#33021;&#12394;&#20154;&#12399;&#12289;&#23569;&#12375;&#12467;&#12531;&#12488;&#12521;&#12473;&#12488;&#12434;&#19978;&#12370;&#12390;&#12418;&#12356;&#12356;&#12363;&#12418;&#12375;&#12428;&#12394;&#12356;&#12381;&#12398;&#21453;&#38754;&#12289;&#38635;&#12364;&#24112;&#23429;&#12377;&#12427;&#26178;&#12395;&#35211;&#12425;&#12428;&#12427;&#12289;&#38632;&#38642;&#12392;&#26228;&#12428;&#28193;&#12387;&#12383;&#31354;&#12364;&#21516;&#23621;&#12377;&#12427;&#22799;&#12394;&#12425;&#12391;&#12399;&#12398;&#32654;&#12375;&#12356;&#26223;&#33394;&#12420;&#12289;&#33394;&#39854;&#12420;&#12363;&#12394;&#31354;&#24819;&#12398;&#19990;&#30028;&#12300;&#12452;&#12496;&#12521;&#12540;&#12488;&#12301;&#12394;&#12393;&#12289;&#38640;&#22258;&#27671;&#37325;&#35222;&#12398;&#12471;&#12540;&#12531;&#12399;&#28369;&#12425;&#12363;&#12394;&#30011;&#36074;&#12395;&#24863;&#12376;&#12425;&#12428;&#12383;&#29305;&#20856;&#12487;&#12451;&#12473;&#12463;&#12395;&#12399;&#12289;&#12472;&#12502;&#12522;&#20316;&#21697;&#12398;DVD&#12391;&#12399;&#12362;&#39348;&#26579;&#12415;&#12392;&#12394;&#12387;&#12383;&#32117;&#12467;&#12531;&#12486;&#12364;&#21454;&#37682;&#12373;&#12428;&#12390;&#12356;&#12427;&#12290;&#12539;&#23567;&#30000;&#25161;&#12392;&#12356;&#12356;&#12289;&#12371;&#12358;&#12356;&#12358;&#24773;&#26223;&#25551;&#12356;&#12383;&#12516;&#12484;&#22823;&#22909;&#12365;&#12394;&#12435;&#12384;&#12424;&#12394;&#12290;&#12356;&#12356;&#12363;&#12425;Fate/Zero&#12415;&#12392;&#12369;&#12290;EARL GRAY&#12434;&#39154;&#12415;&#12420;&#12377;&#12356;&#12424;&#12358;&#12395;&#25913;&#33391;&#12375;&#12383;&#32005;&#33590;&#12391;&#12289;&#12362;&#33457;&#12398;&#39321;&#12426;&#12392;&#12363;&#12375;&#12414;&#12377;&#12397;&#12540;&#12290;<a href=http://www.spansklararforeningen.se/newblance2014.html>http://www.spansklararforeningen.se/newblance2014.html</a>
    mnc7qenh9p2 [21/12/2013 - 16:39:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    xOaopPbrpHmY <a href=http://www.clubpresse-anjou.fr/logs/ugg/uggpascher.php?p=40>ugg en soldes</a> oBslgEexbVuN <a href=http://www.groupe-rsa.com/media/system/ugg-france.php?p=7>sarenza ugg</a> fXqaiTkgoBsQ <a href=http://www.comunecastrezzato.it/plugins/content/Woolrich-Italia.php?p=12>piumini woolrich</a> eUyzyCpfsMbA <a href=http://www.groupe-rsa.com/language/fr-FR/Canada-Goose.php?p=19>destockage canada goose</a> kWjnqMcnoHkK <a href=http://www.joomlatipset.se/logs/index/ugg.php?p=29>svarta uggs</a> iHoieBfxnYhI <a href=http://www.prunch.fr/media/conment.html>Nike Air Max Pas Cher</a> jQilfOdawNmH <a href=http://www.librarte.it/cache/woolrich/index.php?p=38>woolrich outlet roma</a> wJqexIhnlEbN <a href=http://www.joomlatipset.se/logs/index/Moncler-outlet.php?p=41>moncler</a> mEyduFmxnOqX <a href=http://www.dutchablechennai.nl/media/system/ugg.php?p=7>uggs.nl</a> bOkcfPbmfGoD <a href=http://www.fundacionmozambiquesur.org/cache/france.html>Nike Free Baratas</a>
    reakadranique [04/11/2013 - 15:36:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
     ขอขอบคุณ สําหรับข้อมูล-รูปภาพ + รายละเอียดเกี่ยวกับ ต้นปรงไทยทั้ง 2ชนิด ปรงเขา + ปรงชัยภูมิ.
  4/16/2013, 6.17pm.
    Pa-Mok [17/04/2013 - 05:17:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    ขออนุญาตฝากลิ้งค์ด้วยนะคะ>>ลดน้ำหนักง่ายๆสไตล์มีชิลวิ่ง!!
  [url=http://kull.lady4slim.com][img]http://upic.me/i/e7/j19d8.jpg[/img][/url]

  สวัสดีค่ะชื่อ อิ๋วน่ะค่ะ ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ ลดน้ำหนักได้ 42 kg มันเหมือนเกิดใหม่จริงๆค่ะ
  ที่มาแชร์เนี่ยไม่ได้มาเป็นหน้าม้า หรือมาแสวงหาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น นะค่ะ
  คนเราสมัยนี้ ดูกันที่รูปร่างหน้าตาก่อน มันเจ็บใจที่เพื่อนๆล้อกันว่า "พุงแซงนม"
  ชอบเปลี่ยนชื่อให้เราใหม่ เป็น หมู ช้าง ตุ่ม อะไรต่างๆนานา...
  อิ๋วเองเป็นคนนึงที่ลดน้ำหนักได้ยากมากๆ เคยลองมาแทบทุกวิธีแล้วก็ว่าได้ ใครว่าอะไรดีลองมาหมด
  แต่ทุกวิธีที่ลองมาไม่เห็นผลเป็นที่พอใจเลยค่ะ ทุ่มเงินกับการลดน้ำหนักรวมๆกัน มากกว่า 2 แสนแล้วค่ะ
  แต่ไม่เคยท้อ เพราะอยากสวย อยากหุ่นดี อยากใส่เสื้อผ้าสวยๆ เหมือนสมัยเรียนมหาลัย
  เมื่อ 5 เดือนที่แล้วได้มีโอกาสไปเจอเพื่อนเก่า ตกใจมากๆ!! เพราะแต่ก่อนน่ะ
  หุ่นพอๆกันอะ แต่ที่เจอวันนั้น เพื่อนหายไปครึ่งตัว คือแบบว่า ผอมลงมากๆไม่น่าเชื่อ เห็นกับตาแทบช็อค
  ก็เลยถามว่าไปทำอะไรมาถึงผอมสวยขึ้นขนาดนี้ เพื่อนก็เลยบอกว่ากินอาหารเสริมตัวนึงอยู่ ใช้ดีมากๆ
  อิ๋วก็เลยถามเพื่อนว่า หาซื้อได้ที่ไหน อยากลองมั่งอะ ไหนๆก็ลองมาตั้งเยอะแล้ว เพื่อนก็ให้เบอร์โทรคนขายมา
  อิ๋วลองใช้ไปได้ 1 สัปดาห์ลดไป 2 kg ตื่นเต้นมากๆค่ะ ใช้ดี ใช้ง่าย กินแล้วไม่ใจสั่น ไม่คอแห้ง ไม่เพลีย ใช้ดีจริงๆ
  ก่อนใช้อิ๋วหนัก 105 kg ปัจจุบันลดเหลือ 63 kg ใช้เวลาแค่ 5 เดือน เฉลี่ยแล้วลดได้เดือนละ 8-10 kg เลยค่ะ
  อิ๋วคิดว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น คำนี้ใช้ได้จริงๆค่ะ
  เพราะอิ๋วไม่เคยทอดทิ้งโอกาส อิ๋วลองหมด ทุกอย่างไม่ลองไม่รู้
  อิ๋วคิดว่าถ้าลองแล้วไม่สำเร็จ อย่างน้อยก็รู้หนึ่งวิธีที่ไม่สำเร็จ จริงมั๊ยค่ะ เราจะได้หาวิธีอื่น แต่สุดท้ายอิ๋วก็มาจบที่นี่ ดีใจมากๆ
  เพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาวิธีการลดน้ำหนัก หรือกำลังต้องการลดน้ำหนัก
  หรืออกหักจากการลดน้ำหนัก จนแทบจะสิ้นหวังแล้ว อย่าพึ่งท้อค่ะ
  ลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บ และผลลัพธ์ของผู้ใช้คนอื่นๆอีกมากมาย...ก็อปมาฝากด้านล่างเลยค่ะ

  ที่เว็บ >>> [url=http://kull.lady4slim.com]>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเว็บไซต์<<[/url] <<<

  >>>>>>> [url=http://kull.lady4slim.com]>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเว็บไซต์<<[/url] <<<

  >>>>>>> [url=http://kull.lady4slim.com]>>คลิกเพื่อดูรายละเอียดเว็บไซต์<<[/url] <<<


  ถ้าใจร้อน ลองโทรไปสอบถาม...หรือขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอาหารเสริมตัวนี้ดูน่ะค่ะ 089-0138613 ชื่อ คุณต้าร์น่ะค่ะ
  พี่เค้าคุุยดีค่ะ เป็นกันเอง ให้คำปรึกษาดีมากๆเลยค่ะ
  อิ๋วหวังว่า...ที่มาแชร์คงเป็นประโยชน์กับใครได้บ้าง...ไม่มากก็น้อยน่ะค่ะ...ขอให้โชคดีน่ะค่ะ Bye bye...


  [url=http://kull.lady4slim.com][img]http://upic.me/i/ij/1328122706.jpg[/img][/url]


  [url=http://kull.lady4slim.com][img]http://upic.me/i/pl/189332_1973325621044_1480155373_32042292_6753908_n.jpg[/img][/url](ถ้าเป็นการรบกวนต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ)
    trakool [01/11/2012 - 21:01:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก
  http://www.englisheasyone.com
    ืnonk [05/10/2012 - 22:34:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โชคชัยมิวสิคบริการรับอัดสปอร์ตทุกชนิด รับทำเว็บไซค์ทุกหน่วยงาน ทั้งธุรกิจ และเว็บไซค์วัด โรงเรียน ในราคาถูก e-mail chokchai44444@hotmail.com
    โชคชัยมิวสิค [04/10/2012 - 12:00:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    โปรแกรมเรียนภาษาอังกษฤที่ดีที่สุดในโลก
  http://www.englisheasyone.com
    trongsak [17/08/2012 - 14:00:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    อยากให้พัฒนาป่าปรง1000ปี ให้คนทั่วโลกได้รุู้จักครับ ( กิ่ง พีท ) ชัยภูมิภักดีชุมพล ม.1/8
    อุทัย บุญเปรี่ยม [10/08/2012 - 09:51:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    หน้าจะทำถนนราดยาง จะได้รถไปได้555555+
    ธัชพล กิ่งพวง [10/08/2012 - 09:47:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    เคยไปเที่ยวแล้วครับ
  อากาศดีมากครับ
  วิวสวยมาก
    ครูยุทธ [08/05/2012 - 09:09:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    น่าเที่ยวมากอากาศเย็นสบาย
    ครูยุทธ [08/05/2012 - 09:06:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    น่าจะทำทางไปป่าปรงให้สะดวกกว่านี้ เพราะเดี๋ยวน้าติ่งหลงทางอีก จากเอส
    เอส ศรชัย เดชจำเริญ [28/02/2012 - 21:04:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    ไปมาแล้วครับพี่น้อง อากาศดีมาก ๆ ครับ น่าศึกษาครับ วิวก็ธรมชาติเต็มร้อย ใครชอบโต้ลมหนาว ที่นี่คือทางเลือกอีกที่หนึ่งที่น่าลองและสัมผัส ช่วงที่แนะนำคือหน้าหนาว และ ปีใหม่ ลองหลับตาเห็นแม่คะนิ้งอ่อน ๆ ดูซิครับอืม บรรยากาศอ่ะ แล้วจะรู้ว่าการเดินทางที่ลำบากมาก ว่ามันคุ้มค่าทุกนาที ผมหวังว่าปีหน้าถนนทางขึ้นฝั่ง ท่ามะไฟหวานจะดีกว่าเดิม
    ทัดดาว 1677 [10/02/2012 - 17:55:47]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    ธรรมชาติ ดีๆแบบนี้เอาใว้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดีกว่าคับ.. ถ้าเอาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกไม่นานต้นปรงมันก็คงจะตาย เพราะเห็นรูปคนไปเที่ยวถ่ายรูปตอนไปปีนต้นปรงมันบ้าง นั้งมันบ้าง ไม่นานหรอก.. มันก็คงจะตาย และคงเหลือใว้.. เพียงแค่ความทรงจำ...
    เด็กโนนแดงบ้านเขว้า [16/12/2011 - 07:09:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    หวังว่าคงไม่มีเจ้าพ่อปู่ตันปรง 1000 ปี เหมือนกับสถานที่ ที่หนึ่งในชัยภูมิ ที่เคยสวยงามด้วยธรรมชาติด้วยก้อนหินใหญ่... ไปๆมาๆ กลายเป็นเจ้าเฉย
    เด็กโนนแดงบ้านเขว้า [15/12/2011 - 07:28:38]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    วิวสวย แต่ไปยากมาก เอารถเก๋งขึ้นไปเกือบแย่ ต้องเป็นปิคอัพน่าจะดี (ขึ้นทางท่ามะไฟหวาน)
    จิว [27/11/2011 - 17:25:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    อยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาเอาไว้นะครับ ต้นปรงหาดูได้ยากมากครับ ขอแนะนำว่าช่วยบอกต่อด้วยว่าสวนป่าปรงพันปีชัยภูมิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชัยภูมิครับ
    ครูตีนเขา [09/09/2011 - 15:39:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    วิวสวย อากาศดีมาก ถนนยังเป็นลูกรัง ไฟฟ้ายังไม่มีใช้ ขอเสนอแนะว่าถ้ามีทางลาดยางและมีไฟฟ้าใช้คงเป็นสถานที่ท่องเท่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิเพราะผมเคยไปดูมาแล้วครับ
    ยุทธนา [02/06/2011 - 15:54:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    น่าจะทำลาดยางให้มีความสะดวกมากกว่านี้เพราะผมเคยไปมาแล้วครับสวยมาก คลื่นโทรศัพท์เต็ม 100 เลยแต่ลงมาด้านล่างไม่มีคลื่นเลย ผมเดินทางเส้นท่ามะไฟหวานครับ
  ทางก็สะดวกใช้ได้ แต่จะให้ดีขอลาดยางดีกว่า อากาศดี บรรยากาศดี ทิวทัศน์สวยตลอดทางเป็นทิวเขา เหมาะพักผ่อนมากๆเลย
    เดฟ [03/04/2011 - 14:38:55]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *