FONTSIZE
ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
เทศบาลตำบลทุ่งทอง สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โครงการ

วันที่ 12 เม.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 220 คน)
 
นายสมพงษ์ ยอดวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิว่า เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการ ดังนี้
 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองไผ่งาม หมู่ที่ 4 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 เมตร ไหล่ทางตามสภาพของพื้นที่และวางท่อ คสล. ขนาด 0.30 x 1 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย และป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 300,000.- บาท
 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดไข่นุ่น หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 330 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 345 เมตร ไหล่ทางตามสภาพของพื้นที่และวางท่อ คสล. ขนาด 0.30 x 1 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย และป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 338,000.- บาท
 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขม หมู่ที่ 16 โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 เมตร ไหล่ทางตามสภาพของพื้นที่และวางท่อ คสล. ขนาด 0.30 x 1 เมตร จำนวน 2 จุด พร้อมยาแนวรอยต่อให้เรียบร้อย และป้ายประกอบโครงการ 1 ป้าย ราคากลาง 300,000.- บาท
 
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้าง วันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง กองช่าง ผู้ที่ไม่มาถือว่ารับทราบข้อมูลสถานที่ก่อสร้างเป็นอย่างดีแล้ว
 
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 4-20 เมษายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น. ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยถือวันและเวลาที่เทศบาลตำบลทุ่งทองลงรับไปรษณีย์ เป็นเวลารับซอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า)
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาโครงการละ 1,500.- บาท ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 4-20 เมษายน 2554 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือทางโทรศัพท์ 0-4483-9836 ในวันและเวลาราชการ
 
******************** ณภัทร ยอดกลาง ข่าว ส.ปชส.ชัยภูมิ 12 เม.ย. 54
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
สอบราคาจัดซื้อรถยกเอนกประสงค์ (รถกระเช้า) แบบรถเกษตร
โรงพยาบาลภูเขียว สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกคนพิการ
อบต.ถ้ำวัวแดง ประกาศประมูลการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.ถ้ำวัวแดง ประกาศประมูลการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลชีลอง สอบราคาก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ 2 โครงการ
จังหวัดชัยภูมิประกวดราคาจ้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ เป็นอาคาร ค.ส.ล.๓ ชั้น ๗ ยูนิต พร้อมงานภายนอก
สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา สอบราคากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางที่ทำลายโบราณสถาน
จังหวัดชัยภูมิประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ
เทศบาลตำบลชีลองประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักท่อ บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2
อบต.หนองโดน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองโดน
อบต.นาหนองทุ่ม ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธี e-Auction
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบ
จำนวนคนอ่าน 221 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
67%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
33%
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    well
    phichitchai [12/07/2011 - 23:53:13]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *