ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่อง ถนนในเขตอำเภอซับใหญ่

วันที่ 27 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 166 คน)
จังหวัดชัยภูมิ

ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหา ณ อำเภอซับใหญ่ โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการติดตาม ประเด็น ข้อร้องเรียนเรื่อง ถนนสายบ้านลาดหญ้า-โปร่งเกตุ-วังเขื่อน และถนนสายบ้านใหม่นาดี-บ้านโปร่งเกตุ ถึงตำบลท่ากูบ ชำรุด มิติที่ประชุมมีแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้ อบต. ในพื้นที่ของบประมาณ

จาก อบจ.ชัยภูมิ และหากการแก้ไขไม่สามารถดำเนินการได้ ให้แขวงทางหลวงดำเนินการขึ้นทะเบียน เพื่อของบประมาณ ในกรณีที่แขวงทางหลวงไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ อบจ. ชัยภูมิ ขึ้นทะเบียนทางหลวงเพื่อเป็นเขตรับผิดชอบ และหากงบประมาณขาด ให้ทางอำเภอซับใหญ่ของบประมาณผ่านจังหวัดชัยภูมิ

*************

จำนวนคนอ่าน 167 คน จำนวนคนโหวต 0 คน