ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ดำรงธรรมเจรจาผู้ร้องจะชำระเงินให้กับผู้ร้องเป็นงวด

วันที่ 27 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 167 คน)
จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ผู้ร้องและผู้ถูกร้องเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ ศดธ.จ.ชย. เพื่อเข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ย ผลการเจรจาได้ความว่า ผู้ถูกร้องจะชำระเงินให้กับผู้ร้องเป็นงวด จำนวน 2 งวด ภายในเดือนพฤษภคม 2560 และหากผู้ถูกร้องไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ผู้ร้องจะฟ้องร้องบังคับชำระหนี้ต่อไป

**************

จำนวนคนอ่าน 168 คน จำนวนคนโหวต 0 คน