ศูนย์ดำรงธรรม
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีหนี้สินจากบัตรสินเชื่อสินค้าการเกษตร

วันที่ 3 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 159 คน)
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีหนี้สินจากบัตรสินเชื่อสินค้าการเกษตร ผลการไกล่เกลี่ย สามารถตกลงกันได้ โดยผู้ถูกร้องยินยอมชำระหนี้ให้กับผู้ร้องและพวกรวม 3 คน ภายในเดือนกรกฎาคมนี้

*************

จำนวนคนอ่าน 160 คน จำนวนคนโหวต 0 คน