ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิเจรจาหาทางออกเรื่องน้ำท่วมขังที่นาราษฎร ต. โคกสูง

วันที่ 18 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 190 คน)

วันนี้ 18 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับนายทหารปฏิบัติการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ร่วมเจรจาหาทางออกเรื่องน้ำท่วมขังที่นาของราษฎร ตำบลโคกสูง ผลการเจรจา เทศบาลฯ จะดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยการขออนุมัติการดำเนินการแก้ไขปัญญา โดยการขออนุมัติการดำเนินการเปลี่ยนท่อระบายน้ำให้ใหญ่ขึ้น และหากเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำ เทศบาลจะดำเนินการทำเรื่องขอยืมเครื่องสูบน้ำเพื่อไม่ให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม

***************

จำนวนคนอ่าน 191 คน จำนวนคนโหวต 0 คน