ข่าวบริการ >> รับสมัครงาน
เทศบาลตำบลบ้านเป้าประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 6 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 275 คน)

เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งแม่บ้าน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 1 อัตรา

          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอซื้อระเบียบการ ในสมัคร และยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่ วันที่ 10-23 มกราคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-4486-6040-1

 

จำนวนคนอ่าน 276 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
 
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400