ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 166 คน)
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

          จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 5 รายการ 5 หน่วยนับ ได้แก่ รถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน 3 คัน รถเก๋ง 2 ตอน 1 คัน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน 1 คัน โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ผู้สนใจติดต่อขอดูครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดได้ ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 09.30 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 247 หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 044-811343 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ถือว่าผู้เข้าสู้ราคาทุกรายได้ทราบเงื่อนไขและรายละเอียดในการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดครั้งนี้ดีแล้ว

/////////////////////////////

จำนวนคนอ่าน 167 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
 
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400