ข่าวเด่น ข่าวด่วน
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรีเขต13 ลงพื้นที่ชัยภูมิเยี่ยมกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบุ่งสิบสี่-หนองใหญ่

วันที่ 22 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 33 คน)

 วันนี้ 22 มกราคม 2562 นายกรีฑา  สพโชค ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 นำคณะลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ พบปะพูดคุย สอบถามถึงความพึงพอใจต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล และรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อนำกลับไปรายงานคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบและสั่งการแก้ไข ปรับปรุง โดยช่วงเช้าพบปะกับกลุ่มชาวบ้าน ท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบุ่งสิบสี่ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากกรม พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว นวัตวิถี และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มาตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันชาวบ้านที่นี่ ประสบผลสำเร็จในการเปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า 3 พันคน มีเม็ดเงินใช้จ่ายลงในหมู่บ้านกว่า 2 ล้านบาท ทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ชาวบ้านมีความรักสามัคคีกันมากขึ้น หมู่บ้านได้รับการพัฒนาให้ดูดี สวยงาม อย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 ยังสอบถามความพอใจของชาวบ้านต่อนโยบายต่างๆของรัฐบาลโดยเฉาะนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชาวบ้านมีความพึงพอใจมาก อยากให้รัฐบาลดำเนินการไปต่อเนื่อง ส่วนนโยบายอินเตอร์เน็ตตำบล ทราบว่าตำบลนี้ยังไม่ได้รับการติดตั้ง เนื่องจากอยู่นอกพื้นที่บริการ จึงมีโครงการอินเตอร์เน็ตชายขอบ มาแก้ไขปัญหา โดย ทีโอที มีโครงการติดตั้งระบบไว้ที่บริเวณภายในโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ แต่เกิดปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงาน การก่อสร้างไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด รวมทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตัวแทนชาวบ้าน เสนอให้รัฐบาล กำชับให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุม ลงโทษ ขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาด ซึ่งจะได้นำไปเสนอ ครม.รับทราบต่อไป  ส่วนภาคบ่ายคณะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 เดินทางไปพบปะประชาชน ชุมชน นวัตวิถีและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านหนองใหญ่ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต ก่อนจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครราชสีมาต่อไป      
 ด้านนายนันทวิทย์  ดวงมณี ผู้ใหญ่บ้านบุ่งสิบสี่ เปิดเผยว่า นโยบายส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนของรัฐบาล ที่ลงมาผ่านหน่วยงานต่างๆ ที่นี่ดำเนินการมา 2 ปีแล้ว ชาวบ้านเห็นประโยชน์จากการท่องเที่ยว รักท้องถิ่นมากขึ้น มีความสามัคคีกันมากขึ้น จากกิจกรรมต่างๆที่ทำร่วมกัน เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาทุกคนจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่ต้อนรับ นำชม ที่พักโฮมสเตย์ อาหาร เครื่องดื่ม ขายสินค้า ของที่ระลึก เนื่องจากที่นี่มีภูมิทัศน์สวยงาม หลังหมู่บ้านติดลำน้ำพรม เมือลงเรือพายมองไปจากเห็นภูคิ้ง ซึ่งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ที่สวยงาม อากาศ เย็นสบายตลอดทั้งปี ชาวบ้านจะปลูกส้มโอแทบทุกบ้าน เสน่ห์ของที่นี่คือสวนส้มโอ และการพายเรือ การเซลฟี่ภาพลำน้ำ ภูเขา และวิถีชีวิตชาวสวน และได้รับประทาน เวลคัมดริ้งค์ คือน้ำปั่นส้มโอพื้นเมือง พันธุ์ดั้งเดิมของที่นี่ นั่นคือแดงภูคิ้ง ตอนนี้มีบริการหลายรูปแบบ จะมาคนเดียว หรือเป็นคณะ มาเช้า เย็นกลับ หรือแบบนอนโฮมสเตย์ 2 วัน 1 คืน ชาวบ้านที่นี่พร้อมต้อนรับทุกท่านที่มาเยี่ยม ติดต่อจองทริปได้ที่เบอร์ 09-9783-2597
////////////
สุระพงค์  สวัสดิ์ผล/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 34 คน จำนวนคนโหวต 0 คน