ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews >> ข่าวจากหน่วยงานราชการ
การจัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

วันที่ 30 ม.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

          สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน "วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 (Thailand Inventor’ Day 2019) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 และรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand การจัดงานวันนักประดิษฐ์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 21 เพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการเผยแพร่และขยายผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน รวมถึงการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

/////////////////////////////////////

จำนวนคนอ่าน 71 คน จำนวนคนโหวต 0 คน