เศรษฐกิจ >> เกษตร
"ไทยพร้อมเยือนปลาดิบเตรียมร่วมประชุม G20 เสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ"

วันที่ 5 ก.พ. 2562 (จำนวนคนอ่าน 5 คน)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

          นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน ได้รับเชิญจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประธานและเจ้าภาพการจัดงานการประชุมผู้นำ กลุ่ม 20 (G20 Summit Meeting) ประจำปี 2562 เพื่อเข้าร่วมประชุม G20 Summit Meeting ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 20 แห่ง ประกอบด้วย สหภาพยุโรป กับ 19 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 8 ประเทศ (สหราชอาณาจักรแคนาดา ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย) และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาขนาดใหญ่ 11 ประเทศ (อาร์เจนตินา บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ และตุรกี) ทั้งนี้ จะมีการจัดการประชุมเป็นประจำทุกปี โดยประเทศผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ประเทศสมาชิก G20 (G20 Summit Meeting) และประเทศอื่นที่ไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกแต่ประเทศเจ้าภาพ ได้เชิญให้เข้าร่วมด้วยในฐานะ Guest Countries

          ในส่วนของประเทศไทย ได้เข้าร่วมการประชุม G20 Summit Meeting ล่าสุดเมื่อปี 2559 โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อเดือนกันยายน 2559 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะที่ไทยเป็นประธาน กลุ่ม 77 ซึ่งการประชุมครั้งนั้น ไทยได้สะท้อนวิสัยทัศน์และความต้องการของประเทศกำลังพัฒนา โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประสานนโยบายและความเป็นหุ้นส่วนในรูปแบบใหม่ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา (Global Partnership) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยไทยยังได้แบ่งปันประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการดำเนินการที่จะบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติอีกด้วย

          สำหรับการประชุมที่จะมีขึ้นในเดือน มิถุนายน 2562 ครั้งนี้ ญี่ปุ่นซึ่งเป็นประธานและเจ้าภาพอยู่ระหว่างการกำหนดหัวข้อหลักและประเด็นสำคัญของการประชุมฯ อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการส่งเสริมการค้าเสรีและนวัตกรรม การลดความเหลื่อมล้ำไปพร้อมกับการพัฒนา โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ ยังจะผลักดันให้มีการหารือเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ การสาธารณสุขระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจดิจิทัล การขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุและนโยบาย Society 5.0 ทั้งนี้ หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับด้านเกษตร จะมีการประชุมหารือภายใต้ Meeting of Agriculture Deputies ในช่วงเดือนมีนาคมและพฤษภาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว และเมืองนิอิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น ตามลำดับ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาหารือประเด็นและท่าทีการเจรจา เพื่อให้การประชุมดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับไทยและภูมิภาคอาเซียนได้มากที่สุด

////////////////////////

ณัฐพล  สวัสดิ์ผล พิมพ์

จำนวนคนอ่าน 6 คน จำนวนคนโหวต 0 คน