FONTSIZE
ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews >> ข่าวท้องถิ่น
พิธีเปิดการแข่งขันกัฬา "กศน.ชัยภูมิ เกมส์ 55"

วันที่ 25 มิ.ย. 2555 )
อบจ.ชัยภูมิ

วันที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น.ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่ง
ขันกีฬา "กศน.ชัยภูมิเกมส์ 55"  

การแข่งขันกีฬา "กศน.ชัยภูมิเกมส์ 55"  ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555
ณ สนามระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2555 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา 
โดยได้ดำเนินการแข่งขันระดับสถานศึกษา และระดับกลุ่มศูนย์ ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม
กศน.ในสังกัด จำนวน 16 สถานศึกษา แบ่งเป็น 4 กลุ่มศูนย์  กลุ่มพญาแล ประกอบด้วย กศน.
อำเภอเมืองชัยภูมิ กศน.อำเภอบ้านเขว้า กศน.อำเภอคอนสวรรค์ กศน.อำเภอแก้งคร้อ กลุ่มอิงภู 
ประกอบด้วย กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ กศน.อำเภอภูเขียว กศน.อำเภอคอนสาร กศน.อำเภอ
บ้านแท่น กลุ่มจัตุพัฒนา ประกอบด้วย กศน.อำเภอจัตุรัส กศน.อำเภอเนินสง่า กศน.อำเภอบำ
เหน็จณรงค์ กศน.อำเภอเทพสถิต  กลุ่มภูสวย ประกอบด้วยอำเภอหนองบัวระเหว อำเภอหนอง
บัวแดง อำเภอภักดีชุมพล อำเภอซับใหญ่ รวมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง จำนวน 5,000 คน  

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนัำก
กีฬากศน. ได้แสดงออกทางด้านกีฬา เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นกิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้บริหาร ครูและนักกีฬา กศน. ตลอดจนมีลักษณะนิสัย รู้แพ้ รู้ชนะ 
รู้อภัย เพิ่มมากขึ้น  เพื่อคัดตัวนัำกกีฬาไปเข้าร่วมการแข่งขัน ในงาน "มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ 
ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"  การดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก คณะผู้
บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักกีฬา กศน. เป็นอย่างดี โดยมีประเภทของกีฬาที่ทำการ
แข่งขัน รวม 6 ประเภท ได้แก่  ฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง เปตองชาย-หญิง เซปักตะกร้อชาย 
วอลเลย์บอลชาย-หญิง และกรีฑา 

 

ภาพโดย : พฤกษ์  ข่าวโดย : โดโด้
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิคนใหม่
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชัยภูมิ
ต้นมะพร้าวประหลาด คล้ายพญานาค
"ย่าโมท้องถิ่นเกมส์" กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว
อบจ.ชัยภูมิ เชิญพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิและต่างจังหวัดชมการจัดงานมหกรรมการศึกษา "เทิดพระเกียรติครูแห่งแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา"
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิคนใหม่
ต้นมะพร้าวประหลาด คล้ายพญานาค
จังหวัดชัยภูมิ ประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลแก่ ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณครูศิริพร หมั่นงาน อย่างยิ่งใหญ่
เปิดค่ายวิทยาลัยลูกผู้ชายคืนชีวิตใหม่เยาวชนหลงผิดเกี่ยวข้องยาเสพติด
อบจ.แถลงโปร่งใสสอบครูผู้ช่วย 106 อัตรา
การศึกษาคุณค่าใบเสมาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านคุณธรรมสำหรับชาวบ้าน บ้านกุดโง้ง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
อบต.โพนทอง รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
ชาวนาไทยต้องไม่สิ้นหวัง
เชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
จำนวนคนอ่าน 1081 คน จำนวนคนโหวต 3 คน

  จำนวนคนโหวต 3 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
33%
  ให้ 5 คะแนน
 
67%
 ตามทันสถานการณ์ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400