ข่าวเด่น ข่าวด่วน
ปปช.หนุนกลัยาณมิตร สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ช่วยป้องปรามการทุจริต

วันที่ 13 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 299 คน)

ปปช.จัดเวทีเสวนา กัลยาณมิตร สร้างเซลมวลชน คนดี มีความเสียสละ ไม่หวังผลตอบแทน ค่อยๆเพิ่มจำนวน ครอบคลุมทุกจังหวัด ถ้าประเทศไทย มีกัลณยานมิตร เต็มทุกจังหวัด เชื่อว่าประเทศไทยเราจะไปรอด
 
 
ที่โรงแรมสยามรีเวอร์ รีสอร์ท จ.ชัยภูมิ ( 12 ก.ค. 55) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ได้จัดเวทีเสวนากัลยาณมิตรจังหวัดชัยภูมิขึ้น ตามโครงการ การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อหาแนวทางขยายผลการเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในท้องถิ่น โดยเริ่มต้น จากกัลยาณมิตรจังหวัดละ 10 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้ง จาก ปปช. ทำหน้าที่ขายแนวคิดดีๆ ไปยังคนในพื้นที่ เน้นกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ และเป็นแมวมอง หาคนดีในสังคมมาเป็นกัลยาณมิตร เพิ่มขึ้น ไม่มีที่สิ้นสุด เชื่อว่า หากประเทศไทย มีกัลยาณมิตร เต็มทุกจังหวัด ประเทศไทยเราจะไปรอด
 
 
นายกล้าณรงค์ จันทิก กรรมการ ปปช. เปิดเผยว่า สาเหตุที่เลือกกัลยาณมิตร มาเป็นสื่อสร้างสรรค์คนดี เนื่องจาก เห็นว่าในสังคมปัจจุบัน ยังมีผู้คนดีๆ ที่ทำเพื่อบ้านเมือง เพื่อท้องถิ่น สร้างความดี สร้างความซื่อสัตย์สุจริตขึ้นมาด้วยตัวของตนเอง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ บางคนสร้างกลุ่มสหกรณ์ขึ้นมา มีเงินทุนหมุนเวียนเป็น 100 ล้าน ไม่มีการโกงแม้แต่บาทเดียว ปปช.จึงต้องการหยิบยกบุคคลกลุ่มนี้ขึ้นมา เบื้องต้นนำร่อง 4 จังหวัด ใน 4 ภาค ขณะนี้ขยายผล เป็น 34 จังหวัดแล้ว และจะขยายให้ครบทุกจังหวัด โดยทุกท่านที่ได้รับแต่งตั้งแล้ว จะมีบทบาทในสังคมทำหน้าที่ ขายแนวคิดดีๆ ที่มีอยู่ในตัวแต่ละท่าน ไปยังกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับ เรียกว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการทำความดี ความซื่อสัตย์สุจริต สถานศึกษาไม่ต้องไปหาผู้ทรงคุณวุฒิจากที่อื่นมาสอน เชื่อว่าการทำเช่นนี้ จะทำให้คนดีๆ ออกมาทำงานเพื่อสังคมมากขึ้น คนที่ทำอยู่แล้ว ก็จะไปชักชวนเพื่อน หรือคนดี คนอื่น มาเป็นกัลยาณมิตรไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจากสังคมให้โอกาส ช่วงแรกอาจจะมาจากการคัดเลือก แต่อนาคตอาจะไม่มาจากการคัดเลือก เพื่อนๆ สามารถเสนอชื่อเพื่อน ให้ ปปช.แต่งตั้งได้เลย
 
 
ข้อสำคัญ กัลยาณมิตร คือผู้เสียสละ ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ไม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง การสร้างคนดีขึ้นมา ไม่มีวาระตำแหน่ง ไม่มีค่าตอบแทน แต่ ปปช.จะโยงกิจกรรมนี้ ไปยัง ปปช.จังหวัด ซึ่งต้องแต่งตั้ง ปปช.จังหวัด ครบทุกจังหวัด ภายใน ปี 2556 กัลยาณมิตร จะเป็นตัวเสริม หรืออาจได้รับเลือกเป็น ปปช.จังหวัดก็ได้ ทั้งสองภาคส่วน ทำงานควบคู่กันไป จุดประสงค์สำคัญคือ การสร้างมวลชน เสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ให้อยู่ในจิตใจปวงชนชาวไทย สนองพระราชประสงค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรง ขอให้ความซื่อสัตย์สุจริตเกิดขึ้นในแผ่นดินไทย ถ้าประเทศไทย มีกัลยาณมิตร เต็มทุกจังหวัด เชื่อว่าประเทศไทยเราจะไปรอด
 
 /////////////////////////
สุระพงค์ สวัสดิ์ผล /ข่าว
 
จำนวนคนอ่าน 300 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
 
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400