กยศ.
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาลดเบี้ยปรับร้อยละ ๘๐ จูงใจประชาชนเข้าโครงการไกล่เกลี่ย

วันที่ 17 พ.ย. 2553 (จำนวนคนอ่าน 239 คน)
กยส.

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาลดเบี้ยปรับร้อยละ ๘๐ จูงใจประชาชนเข้าโครงการไกล่เกลี่ย
 
 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยส.)จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดดอกเบี้ยค่าปรับ ๕๐-๘๐เปอร์เซ็นต์ สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ ๕ งวดเป็นต้นไป ให้เดินเข้ามาชำระหนี้ทั้งก้อน หรือผ่อนชำระ ก่อนถูกฟ้องคดีในชั้นศาล
 
 
โดยที่จังหวัดชัยภูมิ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยส.) ได้ตั้งจุดให้บริการ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่มูลนิธิสว่างคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ เป้าหมายสำหรับผู้กู้ยืม ที่มีหนี้ค้างชำระตั้งแต่ ๕ งวดขึ้นไป และจะต้องถูกดำเนินคดีในปี ๒๕๕๔ บรรยากาศวันแรกภายหลังนาย สุรพล ศุขอัจจะสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดให้บริการ มีลูกหนี้เดินทางไปรับบริการจำนวนมาก โดยปีนี้ได้จัดเงื่อนไขพิเศษ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการไกล่เกลี่ย หากยินยอมทำสัญญาผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือน จะได้รับส่วนลดเบี้ยวปรับ ในอัตราร้อยละ ๕๐ หากยินยอมชำระหนี้ทั้งหมด ภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ ๘๐ อย่างไรก็ตามหากผู้กู้ไม่ยอมเข้าร่วมโครงการ จะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ศาลจะใช้ดุลยพินิจให้ ในช่วงนี้จึงขอเชิญชวนลูกหนี้ทั้งในจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ตามวันเวลาที่กำหนด
 
 
ด้านนายราเชนทร์ คชนิล ผอ.ฝ่ายบริหารกิจการเครือข่าย กยส. กล่าวว่าตัวเลขทั้งประเทศ มีผู้ค้าชำระเกิน ๕ งวดขึ้นไป ทั้งสิ้น ๑๖๗,๖๙๔ ราย มูลหนี้กว่า หนึ่งหมื่นหกพันล้านบาท (๑๖,๖๙๖,๔๓๔,๓๒๙.๖๙ บาท ) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หกหมื่นกว่าราย มูลหนี้ สี่พันกว่าล้านบาท สำหรับในจังหวัดชัยภูมิมี ๒,๙๒๗ ราย นอกจากนี้ทางกองทุนยังเปิดสำนักงานกองทุน ให้เป็นที่เจรจา ไกล่เกลี่ย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ อีกด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกลูกหนี้ที่มีปัญหาการชำระ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๒๖๑๐-๔๘๘๘ หรือทางเวปไซด์ www.studentlond.or.th
 
/////////////////
สุระพงค์ สวัสดิ์ผล / ข่าว
 
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาลดเบี้ยปรับร้อยละ ๘๐ จูงใจประชาชนเข้าโครงการไกล่เกลี่ย
โครงการรณรงค์การชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก่อนวันที่ 5 ก.ค.54
ธนาคารกรุงไทยเพิ่มช่องทางการชำระหนี้คืนกองทุนฯ(กยศ.)
กยศ. ออกมาตรการช่วยผู้กู้ยืมประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
กำหนดการเปิดระบบ e-Studentloan สำหรับปีการศึกษา 2554
กู้ให้ยาก จ่ายให้ง่าย
กู้ให้ยาก จ่ายให้ง่าย
โครงการรณรงค์การชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ก่อนวันที่ 5 ก.ค.54
ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ กยศ. มอบโชคให้แก่ผู้ชำระหนี้
กยศ. ออกมาตรการช่วยผู้กู้ยืมประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
จำนวนคนอ่าน 240 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *