FONTSIZE
ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 1 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 2278 คน)
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง
 
          เทศบาลบาลตำบลตลาดแร้ง ประกาศประกวดราคาโดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
 
          1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนไฮ-คุ้มโนนคร้อ บ้านดอนไฮ หมู่ 1 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูล 3,000,000 บาท
          2. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกุดยาง-บ้านตาดพัฒนา ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูล 3,000,000 บาท
 
          กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือจ้าง ของ อบต. ระดับอำเภอ (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบ้านเขว้า) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ กองคลัง เทศบาลตำบลตลาดแร้ง
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลฯ ในราคาชุดละ 7,500 บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบล ตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 19 – 31 ตุลาคม 2555 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 4483 9832 ได้ในเวลาราชการ
 
                                                                                                                            นาฏยา แสงสว่าง/ข่าว.....
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
สอบราคาจัดซื้อรถยกเอนกประสงค์ (รถกระเช้า) แบบรถเกษตร
โรงพยาบาลภูเขียว สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกคนพิการ
อบต.ถ้ำวัวแดง ประกาศประมูลการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา สอบราคากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางที่ทำลายโบราณสถาน
จังหวัดชัยภูมิประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ
อบต.หนองบัวโคก ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคาจ้างเหมา โครงการสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.ชีลอง จ.ชัยภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
เทศบาลตำบลตลาดแร้งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อำเภอภักดีชุมพล ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ (คลองกะบาก) หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนคนอ่าน 2279 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    ลงข้อมูลเยอะหน่อย เพราะอยากทราบความเคลื่อนไหวที่เป็นปัจจุบัน
    คนตำบลตลาดแร้ง [25/11/2012 - 16:33:16]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *