FONTSIZE
ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

วันที่ 1 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 791 คน)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ
 
          ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง,ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 10 ถัง
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดชัยภูมิ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044 890513-4 ในวันและ เวลาราชการ
 
                                                                                                                                 นาฏยา แสงสว่าง/ข่าว.....
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
สอบราคาจัดซื้อรถยกเอนกประสงค์ (รถกระเช้า) แบบรถเกษตร
โรงพยาบาลภูเขียว สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกคนพิการ
อบต.ถ้ำวัวแดง ประกาศประมูลการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคาจ้างเหมา โครงการสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.ชีลอง จ.ชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ ๓ หมวดอักษร กจ จำนวน ๓๐๑ หมายเลข
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์เชื่องบโยงเครือข่ายและบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมปรับปรุงห้องสื่อสารตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
ประกวดราค่าจ้องก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพทย์ครูชัยภูมิ จำกัด
จังหวัดชัยภูมิ จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่หมดความจำเป็นในการใช้งานโดยวิธีประมูลด้วยวาจา
จังหวัดชัยภูมิประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จำนวนคนอ่าน 792 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
 
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400