FONTSIZE
ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews >> ข่าวการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 16 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
นายสงบ คงคา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินการรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. เข้าศึกษาต่อ ปวช. และปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 ในหลักสูตรเตรียมวิศวกกรม หลักสูตรต่อเนื่อง 2-3 ปี และหลักสูตรเทียบโอน 3 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ม.3 และ ปวส. ในส่วนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี / 5ปี ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ม.6 หรือ ปวช. ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS โทร 0-255-2000 ต่อ 1626 , 1627 หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.admission.kmutnb.ac.th/ ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 
 
 
                                                                             อมรศรี พงษ์โสภา / นักศึกษาฝึกงาน /พิมพ์ / ข่าว
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2555
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ชาวชัยภูมิ รอความหวัง มัธยมเขต พัฒนาการศึกษา เพื่อเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชัยภูมิ
ชาวชัยภูมิ รอความหวัง มัธยมเขต พัฒนาการศึกษา เพื่อเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง
เด็กชัยภูมิคว้าแชมป์เหรียญทองหุ่นยนต์โลก2010
โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเปิดรับสมัครเยาวชนร่วมโครงการช่วงปิดภาคเรียนเดือนเมษายน 2556
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558
เอกสาร กยศ. โดยกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต แขวงวิชานิเทศศาสตร์อาเซียน (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558
จำนวนคนอ่าน 1 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400