FONTSIZE
ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
ราคาจ้างเหมา โครงการสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.ชีลอง จ.ชัยภูมิ

วันที่ 26 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 545 คน)
เทศบาลตำบลชีลอง
 
เทศบาลตำบลชีลอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยถูมิ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จัวหวัดชัยภูมิ ราคากลาง 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีลอง หมู่ 16 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 240,450.- บาท(สองแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบบาท ถ้าวน) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวขาว หมู่ 5 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ราคากลาง 41,600.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ กองช่าง เทศบาลตำบลชีลอง และกำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ถึง 6 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือ การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ ชั้น 2 ) และระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชีลอง สำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง ชั้น 2 กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา โครงการที่ 1 และ 3 ในราคา 200.- บาท โครงการที่ 2 ในราคา 300.- บาท ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-4405-1101 ต่อ 201 ในวันและเวลาราชการ และ http://www.cheelong.go.th
 
 
 
 
 
 
                                                                                           อมรศรี พงษ์โสภา / นักศึกษาฝึกงาน / พิมพ์ / ข่าว
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
สอบราคาจัดซื้อรถยกเอนกประสงค์ (รถกระเช้า) แบบรถเกษตร
โรงพยาบาลภูเขียว สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกคนพิการ
อบต.ถ้ำวัวแดง ประกาศประมูลการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ ๓ หมวดอักษร กจ จำนวน ๓๐๑ หมายเลข
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลภูเขียว สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกคนพิการ
อบต.ถ้ำวัวแดง ประกาศประมูลการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงาน ป.ป.ส. ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษา ครั้งที่ 8/2561 ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3
จังหวัดชัยภูมิประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน
กรมหม่อนไหมประกาศการขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพและชำรุด
จำนวนคนอ่าน 546 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
 
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400