FONTSIZE
ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
ราคาจ้างเหมา โครงการสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.ชีลอง จ.ชัยภูมิ

วันที่ 26 พ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 626 คน)
เทศบาลตำบลชีลอง
 
เทศบาลตำบลชีลอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยถูมิ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จัวหวัดชัยภูมิ ราคากลาง 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีลอง หมู่ 16 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 240,450.- บาท(สองแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสิบบาท ถ้าวน) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวขาว หมู่ 5 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ราคากลาง 41,600.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ กองช่าง เทศบาลตำบลชีลอง และกำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ถึง 6 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือ การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ ชั้น 2 ) และระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชีลอง สำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง ชั้น 2 กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา โครงการที่ 1 และ 3 ในราคา 200.- บาท โครงการที่ 2 ในราคา 300.- บาท ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-4405-1101 ต่อ 201 ในวันและเวลาราชการ และ http://www.cheelong.go.th
 
 
 
 
 
 
                                                                                           อมรศรี พงษ์โสภา / นักศึกษาฝึกงาน / พิมพ์ / ข่าว
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
สอบราคาจัดซื้อรถยกเอนกประสงค์ (รถกระเช้า) แบบรถเกษตร
โรงพยาบาลภูเขียว สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกคนพิการ
อบต.ถ้ำวัวแดง ประกาศประมูลการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลชีลอง สอบราคาก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ 2 โครงการ
จังหวัดชัยภูมิประกวดราคาจ้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ เป็นอาคาร ค.ส.ล.๓ ชั้น ๗ ยูนิต พร้อมงานภายนอก
สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา สอบราคากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางที่ทำลายโบราณสถาน
จังหวัดชัยภูมิประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ
อบต.หนองบัวโคก ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ประกาศประกวดราคาซื้อเสริมสร้างความปลอดภู่สังคมที่สงบสุขของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในหมู่บ้าน/ในเขตชุมชน
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนหมาว้อ หมู่ที่ 3 และบ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8
จำนวนคนอ่าน 627 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
 
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400