FONTSIZE
ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
จังหวัดชัยภูมิประกวดราคาจ้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ เป็นอาคาร ค.ส.ล.๓ ชั้น ๗ ยูนิต พร้อมงานภายนอก

วันที่ 24 ม.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 675 คน)
จังหวัดชัยภูมิ
 
    จังหวัดชัยภูมิประกวดราคาจ้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ เป็นอาคาร ค.ส.ล.๓ ชั้น ๗ ยูนิต พร้อมงานภายนอก บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชย.๖๗๐ (บางส่วน) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงิน ๑๒,๖๐๗,๐๐๐ บาท
    กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ถนนศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ และกำหนดวันที่เสนอราคา วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๓๐ น. ณ สำนักงาน บริการลูกค้า กสท.ชัยภูมิ เลขที่ ๓๘๑/๕๖ ก ถนนโนนม่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๘,๐๐๐ บาท ได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ ถนนศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๘๑๑-๖๐๒
                                          ................................................................
                                                                 สาคร ริดสันเทียะ นักศึกษาฝึกงาน....ข่าว / พิมพ์
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
สอบราคาจัดซื้อรถยกเอนกประสงค์ (รถกระเช้า) แบบรถเกษตร
โรงพยาบาลภูเขียว สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกคนพิการ
อบต.ถ้ำวัวแดง ประกาศประมูลการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ ๓ หมวดอักษร กจ จำนวน ๓๐๑ หมายเลข
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลภูเขียว สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกคนพิการ
อบต.ถ้ำวัวแดง ประกาศประมูลการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
"จังหวัดชัยภูมิประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน"
"การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)"
"ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุน งบพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)"
"ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูงน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนหมาว้อ หมู่ 3 และบ้านหนองโสมง หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนคนอ่าน 676 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
 
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400