FONTSIZE
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์

วันที่ 27 ก.พ. 2556 (จำนวนคนอ่าน 322 คน)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
 
          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รอบที่สอง ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 มีนาคม 2556 และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2556 มีกำหนดเปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2556 โดยหลักสูตรทั้งสองเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อสร้างให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการสื่อสาร โดยผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันออกแบบบทเรียน และมีความยืดหยุ่นเรื่องสถานที่และเวลาผ่านการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งสามารถศึกษาและควบคู่ไปกับการทำงานได้
 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกหลักสูตรและการสอน วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา วิชาเอกการศึกษาทางไกล วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วิชาเอกการศึกษานอกระบบ) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
          ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
 
           ผู้สนใจ สามารถเข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ www.stou.ac.th>บัณฑิตศึกษา>รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ปริญญาเอก หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-8400
 
 ...............................................
นางสาวนาฏยา แสงสว่าง/ข่าว.....
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ประวัติ หลวงพ่อใหญ่ใบเสมา วัดคอนสวรรค์
ประวัติตีคลีไฟ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ประวัติ หลวงพ่อใหญ่ใบเสมา วัดคอนสวรรค์
ประวัติตีคลีไฟ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เชิญชวนชาวพุทธทำบุญวันมาฆบูชา วันที่ 7 มีนาคม 2555 นี้
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบูชาพระพุทธรูปบูชาพระไพรีพินาศ (จำลอง)
คสช.ขยายเวลาการดำเนินงานโครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ต่อไปจนกว่ากฎหมายใหม่จะเสร็จและมีผลบังคับใช้
คสช.อนุมัติงบกลาง 1,300 ล้านบาทเศษ ให้กระทรวงศึกษาไปดำเนินโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในทุกพื้นที่
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯจังหวัดชัยภูมิ (ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทำบุญเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
จำนวนคนอ่าน 323 คน จำนวนคนโหวต 18 คน

  จำนวนคนโหวต 18 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
22%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
6%
  ให้ 4 คะแนน
 
11%
  ให้ 5 คะแนน
 
61%
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    ปี 59 เปิดรับสมัครวันไหนเหรอค่ะ??
    เสาวณีย์ [05/06/2015 - 12:51:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    ปี 58 เปิดรับสมัครวันไหนค่ะ
    สินีนาฏ [15/05/2015 - 11:38:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    ดิฉันเคยลงเบียนเรียนสาขาศึกษาศาสตร์วิชาเอกปฐมวัย. 4ปี ได้พ้นสภาพอายุการเป็นนักศึกษาเมื่อปี2548 แต่ดิฉันเหลือ 1 ชุดวิชาที่สอบไล่ผ่าน ดิฉันจะทำอย่างไรจึงเรียนต่อให้จบได้ ช่วยแนะนำด้วยคะ
    ดุจเดือน คิดถูก [13/05/2015 - 19:23:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    ปี58เปิดรับสมัครวันไหนค่ะ
    วชิราพิมพ์ [26/01/2015 - 23:01:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    ปี 58 จะเปิดตอนไหนค่ะ
    bam [07/01/2015 - 11:17:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    ปี58จะเปิดตอนไหนค่ะ
    ดวงแก้ว [15/12/2014 - 14:41:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    ถ้าจะใช้วุฒิม.3สมัคร ต้องอายุเท่าไหร่ขึ้นไปค่ะ
    นิรชา [09/12/2014 - 19:15:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    ถ้าสมัครเรียนของปี 2558 รับสมัครวันไหนคะ
    บุปผา [26/08/2014 - 11:17:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    อยากทราบเหมือนกันค่ะ 2557 เปิดรับสมัครวันไหนค่ะ รบกวนทางมหาลัยช่วยตอบทีค่ะ
    ละออง [25/03/2014 - 11:16:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    ไปสมัครตอนนี้ยังรับอยฺ่ไมคะ
  แล้ววันอาทิตย์เปิดรับไหมคะ
  ทำงานแล้วไม่มีเวลาไปวันธรรมดาคะ
    สุมาลี [23/03/2014 - 21:47:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    จะปิดรับสมัครวันไหนค่ะ2557
    หนึ่งฤทัย [06/03/2014 - 22:58:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    จบปวชบัญชี อยากต่อปตรีเลยมีสมัครวันไหนค่ะ
    พิริยา [21/02/2014 - 17:55:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    อยากทราบว่าสมัครเรียน ปริญชาตรี เปิดรับสมัครวันไหนค่ะ
    อารียา [14/02/2014 - 22:00:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    ปี 57 เปิดรับสมัครวันไหนคะ พอดีจะโอนเกรดมาเรียนค่ะ
    พรรณรัตน์ [05/02/2014 - 19:28:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    นานมั้ยคะกว่าจะเปิดรับ
    จารุภัทร แพรทอง [07/01/2014 - 05:21:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    ใช่ค่ะ อยากรู้เหมือนกันว่า 2557 เปิดรับสมัครวันไหนค่ะ
    ละออง [02/01/2014 - 15:27:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    ว่าจะสมัครค่ะแต่ปี57ไม่รู้ว่าจะเปิดรับสมัครวันไหนนะคะ
    อนงค์คาร [22/10/2013 - 19:25:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    ใช่ค่ะเปิดวันไหนของ57หนูอยากรู้
    ศิริรัตน์ [01/10/2013 - 20:36:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    ถ้าจะสมัครเรียนในปีการศึกษา2557นี้ มหาลัยเปิดรับสมัครวันไหนค่ะ
    สิริวรรณ [27/09/2013 - 21:58:37]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
  โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
  Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
   
  ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400