FONTSIZE
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์

วันที่ 27 ก.พ. 2556 (จำนวนคนอ่าน 1642 คน)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
 
          สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท รอบที่สอง ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 - 1 มีนาคม 2556 และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2556 มีกำหนดเปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2556 โดยหลักสูตรทั้งสองเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อสร้างให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการสื่อสาร โดยผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันออกแบบบทเรียน และมีความยืดหยุ่นเรื่องสถานที่และเวลาผ่านการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งสามารถศึกษาและควบคู่ไปกับการทำงานได้
 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (วิชาเอกหลักสูตรและการสอน วิชาเอกการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา วิชาเอกการศึกษาทางไกล วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วิชาเอกการศึกษานอกระบบ) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
          ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าศึกษา
 
           ผู้สนใจ สามารถเข้าดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ www.stou.ac.th>บัณฑิตศึกษา>รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ปริญญาเอก หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-504-8400
 
 ...............................................
นางสาวนาฏยา แสงสว่าง/ข่าว.....
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ประวัติ หลวงพ่อใหญ่ใบเสมา วัดคอนสวรรค์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
ประวัติตีคลีไฟ
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบูชาพระพุทธรูปบูชาพระไพรีพินาศ (จำลอง)
ประวัติ หลวงพ่อใหญ่ใบเสมา วัดคอนสวรรค์
ประวัติตีคลีไฟ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
เชิญชวนชาวพุทธทำบุญวันมาฆบูชา วันที่ 7 มีนาคม 2555 นี้
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบูชาพระพุทธรูปบูชาพระไพรีพินาศ (จำลอง)
คสช.ขยายเวลาการดำเนินงานโครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ต่อไปจนกว่ากฎหมายใหม่จะเสร็จและมีผลบังคับใช้
คสช.อนุมัติงบกลาง 1,300 ล้านบาทเศษ ให้กระทรวงศึกษาไปดำเนินโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในทุกพื้นที่
การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯจังหวัดชัยภูมิ (ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557)
จำนวนคนอ่าน 1643 คน จำนวนคนโหวต 18 คน

  จำนวนคนโหวต 18 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
22%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
6%
  ให้ 4 คะแนน
 
11%
  ให้ 5 คะแนน
 
61%
 • ความคิดเห็นที่ 22
 • แจ้งลบ
    เคยเรียนแต่พ้นสภาพแล้วค่ะอยากเรียนใหม่ต้องทำยังไงค่ะแล้ววิชาที่เคยผ่านเราสามารถโอนหน่วยกิจได้ไหมหรือว่า่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดค่ะ
    สาริตา พรมผัน [26/09/2017 - 11:19:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 21
 • แจ้งลบ
    [url=http://buyeffexor.org/]buy effexor[/url] [url=http://elimite2.us/]generic elimite[/url]
    asPi4lz7x2 [15/09/2016 - 05:29:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 20
 • แจ้งลบ
    [url=http://delawarepaydayloans.top/]bank of delaware payday loans[/url] [url=http://camliveporno.webcam/]adult cam model[/url] [url=http://workfromhomejobsinny.top/]binary option free bonus[/url] [url=http://nextdaypaydayloans.top/]payday loans texarkana[/url] [url=http://howtomakemoneyontwitter.top/]how to make money on twitter[/url] [url=http://slotplay.top/]play slot[/url] [url=http://pornlivecams.webcam/]fuck show[/url]
    asPi39bpn5 [01/09/2016 - 21:03:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    ปี 59 เปิดรับสมัครวันไหนเหรอค่ะ??
    เสาวณีย์ [05/06/2015 - 12:51:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    ปี 58 เปิดรับสมัครวันไหนค่ะ
    สินีนาฏ [15/05/2015 - 11:38:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    ดิฉันเคยลงเบียนเรียนสาขาศึกษาศาสตร์วิชาเอกปฐมวัย. 4ปี ได้พ้นสภาพอายุการเป็นนักศึกษาเมื่อปี2548 แต่ดิฉันเหลือ 1 ชุดวิชาที่สอบไล่ผ่าน ดิฉันจะทำอย่างไรจึงเรียนต่อให้จบได้ ช่วยแนะนำด้วยคะ
    ดุจเดือน คิดถูก [13/05/2015 - 19:23:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    ปี58เปิดรับสมัครวันไหนค่ะ
    วชิราพิมพ์ [26/01/2015 - 23:01:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    ปี 58 จะเปิดตอนไหนค่ะ
    bam [07/01/2015 - 11:17:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    ปี58จะเปิดตอนไหนค่ะ
    ดวงแก้ว [15/12/2014 - 14:41:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    ถ้าจะใช้วุฒิม.3สมัคร ต้องอายุเท่าไหร่ขึ้นไปค่ะ
    นิรชา [09/12/2014 - 19:15:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    ถ้าสมัครเรียนของปี 2558 รับสมัครวันไหนคะ
    บุปผา [26/08/2014 - 11:17:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    อยากทราบเหมือนกันค่ะ 2557 เปิดรับสมัครวันไหนค่ะ รบกวนทางมหาลัยช่วยตอบทีค่ะ
    ละออง [25/03/2014 - 11:16:30]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    ไปสมัครตอนนี้ยังรับอยฺ่ไมคะ
  แล้ววันอาทิตย์เปิดรับไหมคะ
  ทำงานแล้วไม่มีเวลาไปวันธรรมดาคะ
    สุมาลี [23/03/2014 - 21:47:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    จะปิดรับสมัครวันไหนค่ะ2557
    หนึ่งฤทัย [06/03/2014 - 22:58:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    จบปวชบัญชี อยากต่อปตรีเลยมีสมัครวันไหนค่ะ
    พิริยา [21/02/2014 - 17:55:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    อยากทราบว่าสมัครเรียน ปริญชาตรี เปิดรับสมัครวันไหนค่ะ
    อารียา [14/02/2014 - 22:00:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    ปี 57 เปิดรับสมัครวันไหนคะ พอดีจะโอนเกรดมาเรียนค่ะ
    พรรณรัตน์ [05/02/2014 - 19:28:15]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    นานมั้ยคะกว่าจะเปิดรับ
    จารุภัทร แพรทอง [07/01/2014 - 05:21:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    ใช่ค่ะ อยากรู้เหมือนกันว่า 2557 เปิดรับสมัครวันไหนค่ะ
    ละออง [02/01/2014 - 15:27:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    ว่าจะสมัครค่ะแต่ปี57ไม่รู้ว่าจะเปิดรับสมัครวันไหนนะคะ
    อนงค์คาร [22/10/2013 - 19:25:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    ใช่ค่ะเปิดวันไหนของ57หนูอยากรู้
    ศิริรัตน์ [01/10/2013 - 20:36:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    ถ้าจะสมัครเรียนในปีการศึกษา2557นี้ มหาลัยเปิดรับสมัครวันไหนค่ะ
    สิริวรรณ [27/09/2013 - 21:58:37]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
  โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
   
  Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
   
  ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400