FONTSIZE
ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
อบต.ถ้ำวัวแดง ประกาศประมูลการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 11 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 2693 คน)
อบต.ถ้ำวังแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ 1 /บ้านโนนถาวร หมู่ 2 บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ 3 / บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ 3 / บ้านโนนลาน หมู่ 4 / บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 / บ้านหนองหอยปังสามัคคี หมู่ที่ 6 / บ้านหัวนาคำ หมู่ที่7 / บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 8 / บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ 9 / บ้านภูผาทอง หมู่ที่ 10 / บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 / บ้านหนองหอยปังพัฒนา หมู่ที่ 12
 
         กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 ณ ส่วนการคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ งานพัสดุส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ระหว่าง วันที่ 6 -19 มีนาคม 2556 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th/ หรือ http://www.cpmlocal.org/ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-44810-622 ในวันและเวลาราชการ
 
.......................................................
 
นาฏยา แสงสว่าง/ข่าว....
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
สอบราคาจัดซื้อรถยกเอนกประสงค์ (รถกระเช้า) แบบรถเกษตร
โรงพยาบาลภูเขียว สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกคนพิการ
อบต.ถ้ำวัวแดง ประกาศประมูลการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา สอบราคากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางที่ทำลายโบราณสถาน
จังหวัดชัยภูมิประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ
อบต.หนองบัวโคก ประกวดราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคาจ้างเหมา โครงการสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ต.ชีลอง จ.ชัยภูมิ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
เทศบาลตำบลตลาดแร้งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อำเภอภักดีชุมพล ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ (คลองกะบาก) หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนคนอ่าน 2694 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *