FONTSIZE
ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
อบต.ถ้ำวัวแดง ประกาศประมูลการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 11 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 2566 คน)
อบต.ถ้ำวังแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 14 โครงการ ดังนี้ โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุสีเสียด หมู่ที่ 1 /บ้านโนนถาวร หมู่ 2 บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ 3 / บ้านโนนเตาไห หมู่ที่ 3 / บ้านโนนลาน หมู่ 4 / บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 บ้านบำเหน็จสุวรรณ หมู่ที่ 5 / บ้านหนองหอยปังสามัคคี หมู่ที่ 6 / บ้านหัวนาคำ หมู่ที่7 / บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 8 / บ้านห้วยคลองนา หมู่ที่ 9 / บ้านภูผาทอง หมู่ที่ 10 / บ้านวังทอง หมู่ที่ 11 / บ้านหนองหอยปังพัฒนา หมู่ที่ 12
 
         กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 ณ ส่วนการคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.
 
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ งานพัสดุส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำวัวแดง ระหว่าง วันที่ 6 -19 มีนาคม 2556 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th/ หรือ http://www.cpmlocal.org/ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-44810-622 ในวันและเวลาราชการ
 
.......................................................
 
นาฏยา แสงสว่าง/ข่าว....
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
สอบราคาจัดซื้อรถยกเอนกประสงค์ (รถกระเช้า) แบบรถเกษตร
โรงพยาบาลภูเขียว สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกคนพิการ
อบต.ถ้ำวัวแดง ประกาศประมูลการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ ๓ หมวดอักษร กจ จำนวน ๓๐๑ หมายเลข
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลภูเขียว สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกคนพิการ
อบต.ถ้ำวัวแดง ประกาศประมูลการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
"จังหวัดชัยภูมิประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน"
"การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)"
"ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุน งบพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)"
"ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูงน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนหมาว้อ หมู่ 3 และบ้านหนองโสมง หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนคนอ่าน 2567 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
 
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400