FONTSIZE
ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
อบต.คอนสวรรค์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนสวรรค์

วันที่ 2 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 385 คน)
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 
          องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดซื้อวัสดุทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเล็กบ้านคอนสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
             กำหนดให้ยื่นซองราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน   
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียด
ได้ที่เว็บไซต์ www.khonsawan.ob.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0862209289
ในวันและเวลาราชการ
 
 ...............................................................................................
 
นาฏยา แสงสว่าง / ข่าว...
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สอบราคาจัดซื้อรถยกเอนกประสงค์ (รถกระเช้า) แบบรถเกษตร
โรงพยาบาลภูเขียว สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกคนพิการ
เทศบาลตำบลทุ่งทองสอบราคาจ้างขุดลอกคลอง
พาณิชย์ชัยภูมิ ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด
เทศบาลตำบลทุ่งทอง สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โครงการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ ๓ หมวดอักษร กจ จำนวน ๓๐๑ หมายเลข
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลภูเขียว สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกคนพิการ
เทศบาลตำบลชีลอง สอบราคาก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ 2 โครงการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดดประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 1 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer หม่อนไหมสู่ความเป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 6 รายการ
อบต.โคกเริงรมย์ประกาศสอบราคาจ้างโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 12 โครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมา
จำนวนคนอ่าน 386 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400