FONTSIZE
ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
จังหวัดชัยภูมิ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วอิฐบล็อค แบบเลขที่ ๓๘๘๒ / ๒๕๒๖

วันที่ 19 เม.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 360 คน)
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
 
          จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รั้วอิฐบล็อก แบบเลขที่ ๓๘๘๒ / ๒๕๒๖ ความยาว ๑๗๘ เมตร
          - สถานที่ รพ.สต.โคกเพชร อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๓๐ น. ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริการทั่วไป โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ อำเภอ บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ กำหนดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกใน
 วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. และเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุมร้อยตะวัน
โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
          ผู้สนใจขอรับแบบและเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันทำการ หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข
๐๔๔-๘๕๙๐๙๙ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ
 
........................................................................................
 
นาฏยา แสงสว่าง / ข่าว...
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สอบราคาจัดซื้อรถยกเอนกประสงค์ (รถกระเช้า) แบบรถเกษตร
โรงพยาบาลภูเขียว สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกคนพิการ
เทศบาลตำบลทุ่งทองสอบราคาจ้างขุดลอกคลอง
พาณิชย์ชัยภูมิ ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด
เทศบาลตำบลทุ่งทอง สอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โครงการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ ๓ หมวดอักษร กจ จำนวน ๓๐๑ หมายเลข
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลภูเขียว สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกคนพิการ
เทศบาลตำบลชีลอง สอบราคาก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ 2 โครงการ
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางเคพซิล บ้านนกเอี้ยงใหม่ หมู่ที่ 11
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดดประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 1 ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer หม่อนไหมสู่ความเป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 6 รายการ
อบต.โคกเริงรมย์ประกาศสอบราคาจ้างโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 12 โครงการ
จำนวนคนอ่าน 361 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400