ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews >> ข่าวท้องถิ่น
11 ปี ธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว

วันที่ 2 ธ.ค. 2553 )
อบจ.ชัยภูมิ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2553 เวลา 11.30 น. หน่วยจัดการต้นน้ำลำปะทาว (ตาดบง) ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมถวายอาหารเพลแก่พระภิกษุและอาหารกลางวันกับคณะเดิน 11 ปี ธรรมยาตราลุ่มน้ำลำปะทาว

ธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติลุ่มน้ำลำปะทาว เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2543ในตอนนั้นไม่มีใครคาดคิดว่า จะมีธรรมยาตราต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 11 และมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมหรือสนับสนุนอย่างมากมายดังที่เห็นใน ปัจจุบัน ธรรมยาตราลำปะทาวเกิดขึ้นเพราะความตระหนักว่าธรรมชาติบนภูแลนคาเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ไม่ว่า จะเป็น ป่า ผืนดิน และลำห้วย ส่งเสริมให้ชุมชนแตกสลาย พ่อ แม่ ลูก ต้องพลัดพรากจากกันเพื่อไปทำมาหากินใน ถิ่นไกล เนื่องจากธรรมชาติไม่สามารถค้ำจุนชีวิตได้ดังแต่ก่อน ตรงข้ามกับเรื่องเล่าขานถึงความอุดมสมบูรณ์ของ ลำปะทาวเมื่อ 40 ปีก่อน ซึ่งนับวันจะกลายเป็นตำนานที่ถูกลืม

ธรรมยาตราเกิดจาก" พระไพศาล วิสาโล" ด้วยความสำนึกว่า ปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ ไม่อาจแก้ไข้ ได้โดยรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเท่านั้น แต่ชาวบ้านจะต้องมีส่วนร่วมด้วยอย่างแข็งขัน การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน เท่านั้นที่จะทำให้ธรรมชาติคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ชาวบ้านตระหนักว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อม
เป็นปัญหาของเขาด้วย ไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลเท่านั้น ธรรมยาตราไม่ใช่การเดินทางเพื่อธรรมชาติเท่านั้น หากยัง เป็นการเดินเพื่อธรรมะด้วยธรรมะ และในธรรมะ กล่าวคือเดินเพื่อเสริมสร้างและฟื้นฟูธรรมะภายใน ด้วยการเดิน อย่างมีสติและดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ด้วยความเขื่อว่าการมีชีวิตอยู่ในธรรมะย่อมก่อให้เกิดสันติสุขแก่ตนเอง และผู้อื่น กล่าวอย่างถึงที่สุดแล้ว ธรรมชาติภายนอก กับธรรมชาติภายใน ไม่อาจแยกออกจากกันได้ การฟื้นฟู ธรรมชาติภายนอกจึงสมควรทำควบคู่ไปกับการฟื้นฟูธรรมชาติภายใน ด้วยเหตุนี้ธรรมยาตราจึงเป็นการปฎิบัติ ธรรมไปพร้อมกับการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม ธรรมยาตราครั้งแรกเกิดขึ้นเหมือนงานเฉพาะกิจแต่บัดนี้ได้กลาย เป็นเหมือนงานประจำปีของลุ่มน้ำลำปะทาวแห่งนี้ที่มีผู้คนจากที่ต่างๆทั่วสารทิศเข้ามาร่วมทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ บุคคลเหล่านี้มาจากภูมิหลังและประสบการณ์ที่ต่างกันแต่ก็มีความรู้สึกร่วมกันว่าธรรมชาติเป็นมรดกล้ำค่า ที่เราต้องช่วยกันรักษาทั้งเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นนี้และเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลัง

ภาพโดย : พฤกษ์ ข่าวโดย : โดโด้ 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิคนใหม่
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา สังกัด อบจ.ชัยภูมิ สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชัยภูมิ
ประเพณีบุญเดือนหก แห่นาคโหดบ้านโนนเสลา-โนนทัน ตำบลหนองตูม อ.ภูเขียว
นายกอบจ.ชัยภูมิคนใหม่
ต้นมะพร้าวประหลาด คล้ายพญานาค
อบต.หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จัดงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม ฉ่ำน้ำแข่งเรือสุขเหลือลอยกระทง ประจำปี 2554
อบจ.ชัยภุมิ มอบชุดตรวจสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์ให้ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 20,000 ชุด
อบจ.ชัยภูมิ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งแรก เลือกประธานสภา และรองประธานสภาจังหวัด
อบจ.แถลงโปร่งใสสอบครูผู้ช่วย 106 อัตรา
อบจ.ชัยภูมิร่วมเฉลิมฉลอง เทศกาลปีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ง่วง - เมาไม่ขับรถ
ชาวอำเภอบ้านเขว้าร่วมใจกันจัดงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้า และงานบุญลอมข้าวใหญ่ – ไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า ประจำปี 2558
อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมินิมนต์หลวงพ่อสายทองรับบิณฑบาต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
อบจ.ชัยภูมิ ขยายเวลาประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2557
มิตซูบิชิ จัดคาราวานอีโคคาร์ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ศูนย์ดำรงธรรมชัยภูมิ เร่งแก้ปัญหาประชาชน
จำนวนคนอ่าน 1478 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *