FONTSIZE
ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews >> ข่าวนโยบายรัฐ >> เสริมสร้างความสามัคคี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ เพิ่มช่องทางขยายผลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร(อป.มช.)

วันที่ 3 มิ.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ เพิ่มช่องทางขยายผลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร(อป.มช.) กรมประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์และพัฒนาเครือข่ายบุคคล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.) กระจายทั่วประเทศกว่า ๓,๐๔๐ คน เพิ่มช่องทางขยายผลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นางธัญรัตน์ โรจนหัสดิน ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ สร้างและพัฒนาเครือข่ายบุคคล หรืออาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.) กระจายทั่วประเทศเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการนำข้อมูลข่าวสารเข้าถึงชุมชนและสะท้อนความคิดเห็นจากชุมชนถึงรัฐบาลเพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลสู่พื้นที่และประชาชนให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดอบรม อป.มช.
ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว รวมจำนวน ๓,๐๔๐ คน เพื่อเป็นเครือข่ายบุคคลของกรมประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ซึ่งจังหวัดสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ อีกช่องทางหนึ่ง สำหรับจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดอบรมสร้างเครือข่าย อป.มช. ชัยภูมิ ๒ รุ่น รวมจำนวน ๙๒ คน หน่วยงานใดสนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูล อป.มช.ชัยภูมิ ได้แล้ววันนี้ ที่เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ http://pr.prd.go.th/chaiyaphum หรือ โทร.๐๔๔-๘๒๒๕๐๒ ........................................................... ส.ปชส.ชัยภูมิ ข่าว
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
วิสัยทัศน์ คสช. 9 ยุทธศาสตร์ ตั้งเป้า สร้าง12 ค่านิยมหลักของคนไทย ที่ต้องปลูกฝัง เน้น สร้างความเข้าใจ ประชาธิปไตย ที่ถูกต้อง
จังหวัดชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้ทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ.2548-2553)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ เพิ่มช่องทางขยายผลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร(อป.มช.)
จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
จังหวัดชัยภูมิอบรมเพิ่มศักยภาพกรรมการปหมู่บ้าน สานงานปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบาย คสช.
จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
จังหวัดชัยภูมิอบรมเพิ่มศักยภาพกรรมการปหมู่บ้าน สานงานปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบาย คสช.
วิสัยทัศน์ คสช. 9 ยุทธศาสตร์ ตั้งเป้า สร้าง12 ค่านิยมหลักของคนไทย ที่ต้องปลูกฝัง เน้น สร้างความเข้าใจ ประชาธิปไตย ที่ถูกต้อง
จังหวัดชัยภูมิ เดินหน้าสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชนอย่างยั่งยืน
จังหวัดชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้ทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ.2548-2553)
จำนวนคนอ่าน 73 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400