ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จะทำการขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ

วันที่ 18 ก.ค. 2556 )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
 
                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จะทำการขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 3 รายการของโรงเรียนในสังกัด กำหนดดูสถานที่และสภาพอาคารที่จะทำการรื้อถอนได้ที่ โรงเรียนบ้านโนนทอง ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ และโรงเรียนเนรมิตศึกษา อ.โอโล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2556 ในเวลาราชการ กำหนดขายทอดตลาดวันที่ 24 กรกฏาคม 2556 เวลา 09.00-10.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดฯได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กรกฏาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 044-861930-2 ต่อ 13
จำนวนคนอ่าน 155 คน จำนวนคนโหวต 0 คน