FONTSIZE
ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
เทศบาลตำบลชีลอง สอบราคาก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ 2 โครงการ

วันที่ 17 ก.พ. 2554 (จำนวนคนอ่าน 848 คน)
 
นายโมง อุ่นวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลชีลอง แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิว่า เทศบาลตำบลชีลอง มีความประสงค์สอบราคาก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ ภายในตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
 
1. โครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยหินลาด บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 14 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 63,800.- บาท
 
2. โครงการสร้างทำนบดินน้ำกั้นน้ำ (ฝายขี้กาก) บ้านหนองสระ หมู่ที่ 3 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 285,000.- บาท
 
กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2554 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชีลอง สำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง (ชั้น 2) และในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ ชั้น 2) อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 1 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิ ชั้น 2) อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
 
ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลชีลอง ระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2554 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0-4405-1101 ต่อ 201
 
 ********************* ณภัทร ยอดกลาง ข่าว ส.ปชส.ชัยภูมิ 17 ก.พ. 54
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
สอบราคาจัดซื้อรถยกเอนกประสงค์ (รถกระเช้า) แบบรถเกษตร
โรงพยาบาลภูเขียว สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกคนพิการ
อบต.ถ้ำวัวแดง ประกาศประมูลการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ ๓ หมวดอักษร กจ จำนวน ๓๐๑ หมายเลข
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โรงพยาบาลภูเขียว สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกคนพิการ
อบต.ถ้ำวัวแดง ประกาศประมูลการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
"จังหวัดชัยภูมิประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน"
"การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)"
"ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุน งบพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)"
"ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูงน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนหมาว้อ หมู่ 3 และบ้านหนองโสมง หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนคนอ่าน 849 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *