FONTSIZE
ข่าวบริการ >> ประกวดราคา/สอบราคา
สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา สอบราคากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางที่ทำลายโบราณสถาน

วันที่ 4 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 882 คน)
 
นายศักดิ์ชัย พจน์นันท์วาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิว่า สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาโบราณสถาน กิจกรรมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางที่ทำลายโบราณสถาน จำนวน 63 แห่ง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
 
กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน 180 วัน กำหนดรับซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 3-16 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ตามนาฬิกาของฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา
 
กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 17 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายงานบริหารทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 3-11 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. โทร. 0-4447-1518 ในวันและเวลาราชการ
 
******************** ณภัทร ยอดกลาง ข่าว ส.ปชส.ชัยภูมิ 4 มี.ค.54
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์
สอบราคาจัดซื้อรถยกเอนกประสงค์ (รถกระเช้า) แบบรถเกษตร
โรงพยาบาลภูเขียว สอบราคาซื้อรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยกคนพิการ
อบต.ถ้ำวัวแดง ประกาศประมูลการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อบต.ถ้ำวัวแดง ประกาศประมูลการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เทศบาลตำบลชีลอง สอบราคาก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำ 2 โครงการ
จังหวัดชัยภูมิประกวดราคาจ้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ เป็นอาคาร ค.ส.ล.๓ ชั้น ๗ ยูนิต พร้อมงานภายนอก
สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา สอบราคากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางที่ทำลายโบราณสถาน
จังหวัดชัยภูมิประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 19 รายการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
เทศบาลตำบลตลาดแร้งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อำเภอภักดีชุมพล ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ (คลองกะบาก) หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนคนอ่าน 883 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *