FONTSIZE
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องร้องเรียตรวจสอบลำเหมืองสาธารณประโยชน์

วันที่ 22 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 153 คน)
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดชัยภูมิ

วันนี้ (๒๒ ธ.ค. ๕๗) เวลา (๑๐.๐๐ น.) ศดธ.จว.ชย. ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอให้สอบเขตลำเหมืองสาธารณประโยชน์ กรณี นางพิกุล วันนา (ผู้ร้อง) หมายเลขบัตรประชาชน ๓ ๓๖๐๑ ๐๐๔๑๘ ๘๓๑ อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๑ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ขอให้ตรวจสอบลำเหมืองสาธารณประโยชน์ที่มีมาแต่อดีต แต่ในปัจจุบันมีผู้ถมและใช้ประโยชน์เป็นที่ดินของตนเอง เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบแล้วพบว่าลำเหมืองดังกล่าว กว้างประมาณ ๒ เมตร ยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร ซึ่งจะจัด จนท.ที่ดินไปทำการสอบเขตและชี้วัดเขตพิพาท จากนั้น ผู้ใหญ่บ้าน , อบต. , ไปดำเนินการเรียกที่ดินสาธารณคืนมาจาก ผู้บุกรุก ผู้ร้องทราบแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และพึงพอใจจึงขอยุติเรื่อง
จำนวนคนอ่าน 154 คน จำนวนคนโหวต 0 คน