ศูนย์ดำรงธรรม
ศดธ.จว.ชัยภูมิ. ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

วันที่ 21 ม.ค. 2558 )
ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ (๒๐ ม.ค. ๕๘) เวลา (๑๑.๓๐ น.) ศดธ.จว.ชัยภูมิ. ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือ กรณี นางทองสุข กล้าไพรี (ผู้ร้อง) เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา ของ นายสุเมธ กลิ่นสุคนธ์ (เจ้าหนี้) ผู้รับจำนองที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๓๘๐๕ เลขที่ดิน ๑๕๗ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผู้ร้องขอให้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดประชุมไกล่เกลี่ยให้ ผลการไกล่เกลี่ย เจ้าหนี้ยินยอมจะรับชำระหนี้จาก นางทองสุข กล้าไพรี จำนวนทั้งหมด ๔๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาท) เมื่อได้รับชำระเงินแล้ว นายสุเมธ กลิ่นสุคนธ์ จะนำโฉนดที่ดิน ของนางทองสุข กล้าไพรี มาคืนให้แก่ นางทองสุข กล้าไพรี ผู้ร้องพึงพอใจจึงขอยุติเรื่องร้องเรียน
จำนวนคนอ่าน 160 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *