1     2     3     4     5  
ศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 (30/11/2557)
ร ายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20.15 (17/11/2557)
ขอเชิญประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดชัยภูมิ (12/11/2557)
สรุปยอดการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2557 (10/11/2557)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (08/11/2557)
     
รับสมัครงาน
แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (26/07/2559)
กศน.จังหวัดชัยภูมิ ประกาศ วัน เวลา สถานที่ประเมินความรู้ครวามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการตรวจสอบภายใน (22/07/2559)
อบจ.นครสวรรค์ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง(สายงานบริหารสถานศึกษา) (22/07/2559)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารชุมชน หลัดสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (22/07/2559)
     
ประกวดราคา/สอบราคา
เทศบาลตำบลชีลองประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักท่อ บ้านกุดเหม่ง หมู่ 2 (26/07/2559)
อบต.หนองโดน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองโดน (26/07/2559)
อบต.นาหนองทุ่ม ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธี e-Auction (22/07/2559)
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (15/07/2559)
     
มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือนมีนาคม 2559 (21/04/2559)
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2559 (18/04/2559)
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 (31/03/2559)
การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า (31/03/2559)
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 (31/03/2559)
     
โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล
ครม.อนุมัติงบกลาง 2หมื่นล้านบาท จ่ายจำนำข้าว (27/02/2557)
กระทรวงการคลังกู้ธนาคาร จ่ายจำนำข้าว ใช้เงินในประเทศ (31/01/2557)
อคส.เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง (29/11/2556)
สวมสิทธิ์ ติดคุก เรื่องน่ารู้ของชาวนากับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ฤดูการผลิตปี 2556/57 (24/11/2556)
จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกร ปีการผลิต 2556/57 (15/11/2556)
     
โครงการรับจำนำมันสำปะหลังของรัฐบาล
ชัยภูมิวางมาตรการเข้มป้องกันสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำมันสำปะหลัง (05/02/2556)
โครงการจำนำมันสำปะหลังปี2555/2556 (05/02/2556)
     
เรียนรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนAEC
รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในทุกด้าน (26/02/2559)
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศ (26/02/2559)
การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน (26/02/2559)
ก้าวต่อไปของไทยบนเวทีอ่เซียนเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา (26/02/2559)
โอกาสทองอุตสาหกรรมไทย (26/02/2559)
     
เรียนรู้เรื่องประกันสุขภาพถ้วนหน้า
     
เกาะติดสถานการณ์ภัยแล้ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งส่งเสริมชาวนาใช้เทคโนโลยีเปียกสลับแห้ง เพื่อประหยัดน้ำในการทำนา (20/11/2558)
พยากรณ์อากาศวันนี้ (08/11/2557)
อุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนระวัพายุฤดูร้อนในช่วง 21-23 มีนาคมนี้ (21/03/2557)
ปภ.บูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (21/03/2557)
บทความ เรื่อง เรียนรู้ ... เข้าใจ หมอกควัน ลดเสี่ยงมหันตภัยร้ายในอากาศ (21/03/2557)
     
ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๖๕ นายชูศักดิ์ ตรีสาร
 
     
 ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 102 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 1,922 คน
Total 25,492 คน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400