การดำเนินการตามแผนพัฒนาเมืองชัยภูมิ 12 ปี
     
รับสมัครงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิรับสมัครจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (26/11/2557)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (25/11/2557)
สนง.สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานขับรถยนต์ (19/11/2557)
ก.พ.รับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อรับทุนเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยในเครือ UWC (18/11/2557)
     
ประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองเพื่อเก็บกักน้ำ คลองลึกตอนล่าง บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ (26/11/2557)
อบต.บ้านบัว ประกาศสอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ (26/11/2557)
กศน.บ้านเขว้า ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ จำนวน 1 ชุด (26/11/2557)
สนง.สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประกาศสอบราคาจ้างสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง ร สำหรับโรงพยาบาลอำเภอคอนสวรรค์ (25/11/2557)
     
มติคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในเรื่องแต่งตั้ง(18 พฤศจิกายน 2557) (18/11/2557)
ครม.เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับ ..) พ.ศ. …. (18/11/2557)
การประชุมคณะรัฐมนตรี 12 พฤศจิกายน 2557 (18/11/2557)
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (04/11/2557)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน+3 และการประชุมวิชาการเจ้าหน้าที่อาวุโส เรื่อง การเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (04/11/2557)
     
โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล
ครม.อนุมัติงบกลาง 2หมื่นล้านบาท จ่ายจำนำข้าว (27/02/2557)
กระทรวงการคลังกู้ธนาคาร จ่ายจำนำข้าว ใช้เงินในประเทศ (31/01/2557)
อคส.เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง (29/11/2556)
สวมสิทธิ์ ติดคุก เรื่องน่ารู้ของชาวนากับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ฤดูการผลิตปี 2556/57 (24/11/2556)
จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกร ปีการผลิต 2556/57 (15/11/2556)
     
โครงการรับจำนำมันสำปะหลังของรัฐบาล
ชัยภูมิวางมาตรการเข้มป้องกันสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำมันสำปะหลัง (05/02/2556)
โครงการจำนำมันสำปะหลังปี2555/2556 (05/02/2556)
     
เรียนรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนAEC
AEC POST 2015 (26/11/2557)
หนังสือน่าอ่าน “รู้จักอาเซียน” (17/11/2557)
การเตรียมความพร้อมในโอกาสที่ไทยกำลังก้าวสู่ AEC ในปี 2558 (11/11/2557)
สำนักโลจิสติกส์ กพร. ลดต้นทุนภาคอุตฯ กว่า 3,500 ล้านบาท ยึดอันดับ 3 ในอาเซียน มั่นใจอนาคตศักยภาพระดับผู้นำอาเซียน (29/09/2557)
รูปแบบของการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนเป็นอย่างไร (22/09/2557)
     
เรียนรู้เรื่องประกันสุขภาพถ้วนหน้า
     
เกาะติดสถานการณ์ภัยแล้ง
พยากรณ์อากาศวันนี้ (08/11/2557)
อุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนระวัพายุฤดูร้อนในช่วง 21-23 มีนาคมนี้ (21/03/2557)
ปภ.บูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (21/03/2557)
บทความ เรื่อง เรียนรู้ ... เข้าใจ หมอกควัน ลดเสี่ยงมหันตภัยร้ายในอากาศ (21/03/2557)
สถานการณ์ปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๕/๕๖ (09/04/2556)
     
 ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 156 คน
Number of Yesterday 178 คน
Number of Lastmonth 4,320 คน
Total 174,617 คน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400