รับสมัครงาน
  โรงพยาบาลหนองบัวแดง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา, นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตราและนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน 1 อัตรา (12/04/2557)
  โรงพยาบาลหนองบัวแดง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา (04/04/2557)
  สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ รับบุคคลนักบัญชี (04/04/2557)
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จจ.ชัยภูมิ รับสมัครพนักงานจ้างเหมารายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (28/03/2557)
     
ประกวดราคา/สอบราคา
  อบต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลคอนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ,5,6,7,8,9,10,11,14,15 ประจำปีงบประมาณ 2557 (12/04/2557)
  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ ไฟฟ้า ประปา และถนน จำนวน 5 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ (12/04/2557)
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (10/04/2557)
  เทศบาลตำบลจตุรัสมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (10/04/2557)
     
ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
 
๖๓ นายพรศักดิ์ เจียรณัย
     
 ตามทันสถานการณ์ข่าว
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 62 คน
Number of Yesterday 104 คน
Number of Lastmonth 2,364 คน
Total 136,278 คน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400