ถวายความอาลัย
    1  
ศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 (30/11/2557)
ร ายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20.15 (17/11/2557)
ขอเชิญประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดชัยภูมิ (12/11/2557)
สรุปยอดการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2557 (10/11/2557)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (08/11/2557)
     
ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำวันที่ 7 ก.พ. 60 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ (17/02/2560)
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำวันที่ 31 ม.ค. 60 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ (17/02/2560)
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิกำหนดแผนออกรับบริจาคโลหิตเดือน มีนาคม 2560 (17/02/2560)
เรื่อง สำนักงานเทศบาลนครยะลาจัดงานมหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียน ครั่งที่ 32 (17/02/2560)
รัฐบาลมุ่งหวังให้ละครโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ชุด “ค่าของแผ่นดิน” เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนในสังคมสืบไป (16/02/2560)
     
รับสมัครงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้า ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบในการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านเป้า ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง (17/02/2560)
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลบ้านเป้า ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง (17/02/2560)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2560 และ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste school ปี 2560 (17/02/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการรายเดือน (17/02/2560)
     
ประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (17/02/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่เจริญผล หมู่ที่ 15 และ บ้านวังอ้ายจีด หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ (15/02/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยลงลูกรังภายในตำบลคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ (06/02/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (06/02/2560)
     
มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 (15/02/2560)
เรื่องมติคณะรัฐมนตรี (07/02/2560)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (25/01/2560)
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ (23/01/2560)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (20/01/2560)
     
โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล
ครม.อนุมัติงบกลาง 2หมื่นล้านบาท จ่ายจำนำข้าว (27/02/2557)
กระทรวงการคลังกู้ธนาคาร จ่ายจำนำข้าว ใช้เงินในประเทศ (31/01/2557)
อคส.เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง (29/11/2556)
สวมสิทธิ์ ติดคุก เรื่องน่ารู้ของชาวนากับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ฤดูการผลิตปี 2556/57 (24/11/2556)
จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกร ปีการผลิต 2556/57 (15/11/2556)
     
โครงการรับจำนำมันสำปะหลังของรัฐบาล
ชัยภูมิวางมาตรการเข้มป้องกันสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำมันสำปะหลัง (05/02/2556)
โครงการจำนำมันสำปะหลังปี2555/2556 (05/02/2556)
     
เรียนรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนAEC
อาเซียนจริงจังกับการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บนพื้นฐานความเป็นจริงของแต่ละประเทศ (08/09/2559)
จุดแข็งแต่ละประเทศในอาเซียน (29/08/2559)
รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในทุกด้าน (26/02/2559)
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศ (26/02/2559)
การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน (26/02/2559)
     
เรียนรู้เรื่องประกันสุขภาพถ้วนหน้า
     
เกาะติดสถานการณ์ภัยแล้ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งส่งเสริมชาวนาใช้เทคโนโลยีเปียกสลับแห้ง เพื่อประหยัดน้ำในการทำนา (20/11/2558)
พยากรณ์อากาศวันนี้ (08/11/2557)
อุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนระวัพายุฤดูร้อนในช่วง 21-23 มีนาคมนี้ (21/03/2557)
ปภ.บูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (21/03/2557)
บทความ เรื่อง เรียนรู้ ... เข้าใจ หมอกควัน ลดเสี่ยงมหันตภัยร้ายในอากาศ (21/03/2557)
     
ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๖๕ นายชูศักดิ์ ตรีสาร
 
     
 ปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 19 คน
Number of Yesterday 18 คน
Number of Lastmonth 525 คน
Total 38,126 คน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400