1     2  
ศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 (30/11/2557)
ร ายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20.15 (17/11/2557)
ขอเชิญประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดชัยภูมิ (12/11/2557)
สรุปยอดการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2557 (10/11/2557)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (08/11/2557)
     
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
กอช. เตรียมจัดงานใหญ่ ฉลองครบรอบ 2 ปี กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 2 ปีกองทุน ในเดือนสิงหาคมนี้ ดึงคนรุ่นใหม่ใส่ใจการออม (31/08/2560)
กระทรวงดิจิทัลฯ ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบ Big Data ภาครัฐ ให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ทุกมิติ (31/08/2560)
พลเอกประยุทย์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.กล่าวในรายการ สาสตร์พระราชา สู่การพัมนาอย่างยั่งยืน ออกอากาศทางโทรทัศรวมการเฉพาะกิจฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (31/08/2560)
คลิปวีดีโอ ศาสตร์พระราชา (31/08/2560)
บัตรสวัสดีการของรัฐ (22/06/2560)
     
ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews
จังหวัดชัยภูมิเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 (23/03/2561)
จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดงานรัฐพิธี วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 (23/03/2561)
จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดงานพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (23/03/2561)
ประมงจังหวัดชัยภูมิเชิญชวนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ (21/03/2561)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 (21/03/2561)
     
เศรษฐกิจ
ข่าววิทยุ ประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือนมีนาคม 2561 (20/03/2561)
ข่าววิทยุ ประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนมีนาคม 2561 (12/03/2561)
ข่าววิทยุ ประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (05/03/2561)
กพร. จับมือภาคเอกชนไทย และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก อัด 1,200 ลบ. พัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมหลอมโลหะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (23/02/2561)
กพร. ตั้งเป้าส่งเสริมและพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 (23/02/2561)
     
เรียนรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนAEC
อาเซียนจริงจังกับการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บนพื้นฐานความเป็นจริงของแต่ละประเทศ (08/09/2559)
จุดแข็งแต่ละประเทศในอาเซียน (29/08/2559)
รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในทุกด้าน (26/02/2559)
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศ (26/02/2559)
การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน (26/02/2559)
     
รับสมัครงาน
ม.มหิดล เชิญชวนส่งประวัติแม่เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล “แม่สู้ชีวิต” (23/03/2561)
เทศบาลตำบลบ้านเป้า ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (22/03/2561)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 (21/03/2561)
เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ (19/03/2561)
     
ประกวดราคา/สอบราคา
สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (09/03/2561)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด เสื่อสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 74 รายการ (21/02/2561)
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 2 หลักสูตร (12/02/2561)
ศาลจังงหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ปนระจำปี พ.ศ. 2560 (02/02/2561)
     
ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๖๖ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
     
 ปฏิทินกิจกรรม
« มีนาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 15 คน
Number of Lastmonth 616 คน
Total 49,877 คน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
 
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400