ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลท่องเที่ยวกระเจียวบาน ที่ชัยภูมิ มิถุนายน-สิงหาคมนี้เท่านั้น
    1     2     3     4     5  
ศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 (30/11/2557)
ร ายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20.15 (17/11/2557)
ขอเชิญประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดชัยภูมิ (12/11/2557)
สรุปยอดการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2557 (10/11/2557)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (08/11/2557)
     
รับสมัครงาน
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมสานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติการ (28/07/2558)
เชิญเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2558 (28/07/2558)
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (28/07/2558)
สตง. ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวด “100 ปีบนเส้นทางตรวงเงินแผ่นดินไทย” (24/07/2558)
     
ประกวดราคา/สอบราคา
เทศบาลตำบลจัตุรัสประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจัตุรัสจำนวน 136 ราย (29/07/2558)
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 12 ชุด (29/07/2558)
โรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 รายการ (28/07/2558)
โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่าประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 รายการ (28/07/2558)
     
มติคณะรัฐมนตรี
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (23/07/2558)
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 (21/07/2558)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (16/07/2558)
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (15/07/2558)
การใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 (15/07/2558)
     
โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล
ครม.อนุมัติงบกลาง 2หมื่นล้านบาท จ่ายจำนำข้าว (27/02/2557)
กระทรวงการคลังกู้ธนาคาร จ่ายจำนำข้าว ใช้เงินในประเทศ (31/01/2557)
อคส.เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง (29/11/2556)
สวมสิทธิ์ ติดคุก เรื่องน่ารู้ของชาวนากับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ฤดูการผลิตปี 2556/57 (24/11/2556)
จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกร ปีการผลิต 2556/57 (15/11/2556)
     
โครงการรับจำนำมันสำปะหลังของรัฐบาล
ชัยภูมิวางมาตรการเข้มป้องกันสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำมันสำปะหลัง (05/02/2556)
โครงการจำนำมันสำปะหลังปี2555/2556 (05/02/2556)
     
เรียนรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนAEC
ตัวขี้วัดที่ 11 อาเซียนกับความท้าทายทางสุขภาพ (15/07/2558)
ตัวชี้วัดที่ 10 ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ (14/07/2558)
ตัวชี้วัดที่9 ทรัพยากรสาธารณสุข (13/07/2558)
ตัวชี้วัดที่9 ทรัพยากรสาธารณสุข (13/07/2558)
ตัวชี้วัดที่ 8 การคลังสุขภาพ (09/07/2558)
     
เรียนรู้เรื่องประกันสุขภาพถ้วนหน้า
     
เกาะติดสถานการณ์ภัยแล้ง
พยากรณ์อากาศวันนี้ (08/11/2557)
อุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนระวัพายุฤดูร้อนในช่วง 21-23 มีนาคมนี้ (21/03/2557)
ปภ.บูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (21/03/2557)
บทความ เรื่อง เรียนรู้ ... เข้าใจ หมอกควัน ลดเสี่ยงมหันตภัยร้ายในอากาศ (21/03/2557)
สถานการณ์ปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๕/๕๖ (09/04/2556)
     
ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๖๔ นายวิเชียร จันทรโณทัย
 
     
 ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 91 คน
Number of Lastmonth 3,093 คน
Total 202,830 คน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400