1     2     3     4  
ศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 (30/11/2557)
ร ายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20.15 (17/11/2557)
ขอเชิญประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดชัยภูมิ (12/11/2557)
สรุปยอดการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2557 (10/11/2557)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (08/11/2557)
     
รับสมัครงาน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (29/04/2559)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มาปฏิบัติงานที่สถาบันฯ ณ จ.นครราชสีมา (22/04/2559)
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป (21/04/2559)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง จำนวน 1 อัตรา (30/03/2559)
     
ประกวดราคา/สอบราคา
อบต.ท่าหินโงมประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ (28/04/2559)
อบต.ห้วยไร่ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (28/04/2559)
อบต.นาฝาย ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรูปผิวจราจรถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete แบบ over lay ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26/04/2559)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าที่ดิน บ.วีระประภา จำกัด (25/04/2559)
     
มติคณะรัฐมนตรี
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือนมีนาคม 2559 (21/04/2559)
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2559 (18/04/2559)
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 (31/03/2559)
การรวมพลังคนไทยลดพีคไฟฟ้า (31/03/2559)
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 (31/03/2559)
     
โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล
ครม.อนุมัติงบกลาง 2หมื่นล้านบาท จ่ายจำนำข้าว (27/02/2557)
กระทรวงการคลังกู้ธนาคาร จ่ายจำนำข้าว ใช้เงินในประเทศ (31/01/2557)
อคส.เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง (29/11/2556)
สวมสิทธิ์ ติดคุก เรื่องน่ารู้ของชาวนากับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ฤดูการผลิตปี 2556/57 (24/11/2556)
จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกร ปีการผลิต 2556/57 (15/11/2556)
     
โครงการรับจำนำมันสำปะหลังของรัฐบาล
ชัยภูมิวางมาตรการเข้มป้องกันสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำมันสำปะหลัง (05/02/2556)
โครงการจำนำมันสำปะหลังปี2555/2556 (05/02/2556)
     
เรียนรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนAEC
รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในทุกด้าน (26/02/2559)
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศ (26/02/2559)
การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน (26/02/2559)
ก้าวต่อไปของไทยบนเวทีอ่เซียนเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา (26/02/2559)
โอกาสทองอุตสาหกรรมไทย (26/02/2559)
     
เรียนรู้เรื่องประกันสุขภาพถ้วนหน้า
     
เกาะติดสถานการณ์ภัยแล้ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งส่งเสริมชาวนาใช้เทคโนโลยีเปียกสลับแห้ง เพื่อประหยัดน้ำในการทำนา (20/11/2558)
พยากรณ์อากาศวันนี้ (08/11/2557)
อุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนระวัพายุฤดูร้อนในช่วง 21-23 มีนาคมนี้ (21/03/2557)
ปภ.บูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (21/03/2557)
บทความ เรื่อง เรียนรู้ ... เข้าใจ หมอกควัน ลดเสี่ยงมหันตภัยร้ายในอากาศ (21/03/2557)
     
ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๖๕ นายชูศักดิ์ ตรีสาร
 
     
 ปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 71 คน
Number of Lastmonth 2,121 คน
Total 18,109 คน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400