ศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
  นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งพัฒนาการศึกษาเน้นให้คนไทยใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น (29/10/2557)
  รายการคืนความสุขให้คนในชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 20.15 น. (27/10/2557)
  สรุปยอดการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 22 ตุลาคม 2557 (27/10/2557)
  รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 (20/10/2557)
  รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม (20/10/2557)
     
การดำเนินการตามแผนพัฒนาเมืองชัยภูมิ 12 ปี
     
ข่าวชัยภูมิ-chaiyaphumnews
  จังหวัดชัยภูมิเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าชมประเพณีคลีไฟ (31/10/2557)
  จังหวัดชัยภูมิ ประกาศจำหน่ายข้าวเปลือกที่หลุดยุ้งฉางเกษตรกร ของ ธกส. ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีประมูลยื่นซองเสนอราคาซื้อ (31/10/2557)
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ 1/57 เผยสั่งการทุกกระทรวงส่งรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งแรก 5 พ.ย.นี้ (31/10/2557)
  งานสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตร์ประเทศ บนฐานเศรษฐกิจใหม่ : Digital Economy VS Land Link Strategy” (31/10/2557)
  งานวันอาหารโลก ระดับประเทศ ประจำปี 2557 (31/10/2557)
     
รับสมัครงาน
  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (28/10/2557)
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (28/10/2557)
  เทศบาลตำบลบ้านเป้า ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารเทศบาล (27/10/2557)
  จังหวัดชัยภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (24/10/2557)
     
ประกวดราคา/สอบราคา
  จังหวัดชัยภูมิ ประกาศจำหน่ายข้าวเปลือกที่หลุดยุ้งฉางเกษตรกร ของ ธกส. ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2556/2557 จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีประมูลยื่นซองเสนอราคาซื้อ (31/10/2557)
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล ๒๔๐๐ ซีซี ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ รายการ (31/10/2557)
  จังหวัดชัยภูมิ ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน ขนส่งจังหวัดชัยภูมิและสาขาบำเหน็จณรงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ (31/10/2557)
  อบต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ ประกาศประมุลราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิคส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (31/10/2557)
     
มติคณะรัฐมนตรี
  ครม. มีมติให้ นำงบประมาณโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงิน 1,300,000,000 บาท ไปดำเนินการตามกรอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2558 – 2559 (30/10/2557)
  แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2557 ของกระทรวงคมนาคม และเรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อม และรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2557 ของกระทรวงมหาดไทย (30/10/2557)
  ครม. ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ปี 2557 (ช่วงประสบภัย กรกฎาคม 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557) (30/10/2557)
  คณะรัฐมนตรีมีมติการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม (15/10/2557)
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ (15/10/2557)
     
โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล
  ครม.อนุมัติงบกลาง 2หมื่นล้านบาท จ่ายจำนำข้าว (27/02/2557)
  กระทรวงการคลังกู้ธนาคาร จ่ายจำนำข้าว ใช้เงินในประเทศ (31/01/2557)
  อคส.เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง (29/11/2556)
  สวมสิทธิ์ ติดคุก เรื่องน่ารู้ของชาวนากับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ฤดูการผลิตปี 2556/57 (24/11/2556)
  จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกร ปีการผลิต 2556/57 (15/11/2556)
     
โครงการรับจำนำมันสำปะหลังของรัฐบาล
  ชัยภูมิวางมาตรการเข้มป้องกันสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำมันสำปะหลัง (05/02/2556)
  โครงการจำนำมันสำปะหลังปี2555/2556 (05/02/2556)
     
เรียนรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนAEC
  สำนักโลจิสติกส์ กพร. ลดต้นทุนภาคอุตฯ กว่า 3,500 ล้านบาท ยึดอันดับ 3 ในอาเซียน มั่นใจอนาคตศักยภาพระดับผู้นำอาเซียน (29/09/2557)
  รูปแบบของการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนเป็นอย่างไร (22/09/2557)
  ค่าจ้างแรงงาน 300 บาท มีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนอย่างไร (22/09/2557)
  จังหวัดชัยภูมิเร่งจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรองรับอาเซียน (16/09/2557)
  ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) (10/09/2557)
     
เรียนรู้เรื่องประกันสุขภาพถ้วนหน้า
     
เกาะติดสถานการณ์ภัยแล้ง
  อุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนระวัพายุฤดูร้อนในช่วง 21-23 มีนาคมนี้ (21/03/2557)
  ปภ.บูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (21/03/2557)
  บทความ เรื่อง เรียนรู้ ... เข้าใจ หมอกควัน ลดเสี่ยงมหันตภัยร้ายในอากาศ (21/03/2557)
  สถานการณ์ปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๕/๕๖ (09/04/2556)
  นายกรัฐมนตรี สั่ง 4 ข้อรับมือปัญหาภัยแล้ง (31/10/2555)
     
 ตามทันสถานการณ์ข่าว
ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
 
๖๔ นายวิเชียร จันทรโณทัย
     
 ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 45 คน
Number of Yesterday 171 คน
Number of Lastmonth 45 คน
Total 170,342 คน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400