1     2  
ศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 (30/11/2557)
ร ายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 20.15 (17/11/2557)
ขอเชิญประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดชัยภูมิ (12/11/2557)
สรุปยอดการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2557 (10/11/2557)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (08/11/2557)
     
การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
กอช. เตรียมจัดงานใหญ่ ฉลองครบรอบ 2 ปี กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 2 ปีกองทุน ในเดือนสิงหาคมนี้ ดึงคนรุ่นใหม่ใส่ใจการออม (31/08/2560)
กระทรวงดิจิทัลฯ ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบ Big Data ภาครัฐ ให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ทุกมิติ (31/08/2560)
พลเอกประยุทย์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.กล่าวในรายการ สาสตร์พระราชา สู่การพัมนาอย่างยั่งยืน ออกอากาศทางโทรทัศรวมการเฉพาะกิจฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (31/08/2560)
คลิปวีดีโอ ศาสตร์พระราชา (31/08/2560)
บัตรสวัสดีการของรัฐ (22/06/2560)
     
เศรษฐกิจ
กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงกรณรัฐบาลไทยเข้าสู่อนุญาโตตุลาการ พร้อมดูแลประโยชน์ของประเทศและประชาชน (21/11/2560)
ข่าววิทยุ ประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2560 (21/11/2560)
ข่าววิทยุ ประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2560 (14/11/2560)
ข่าววิทยุ ประจำสัปดาห์ที่ 5 เดือนตุลาคม 2560 (03/11/2560)
ข่าววิทยุ ประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือนตุลาคม 2560 (01/11/2560)
     
เรียนรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนAEC
อาเซียนจริงจังกับการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ บนพื้นฐานความเป็นจริงของแต่ละประเทศ (08/09/2559)
จุดแข็งแต่ละประเทศในอาเซียน (29/08/2559)
รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในทุกด้าน (26/02/2559)
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศ (26/02/2559)
การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน (26/02/2559)
     
รับสมัครงาน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (21/11/2560)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (20/11/2560)
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (20/11/2560)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรมการการเลือกตั้ง (07/11/2560)
     
ประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (09/11/2560)
สำนักงาน ป.ป.ส.ประกาศ เรื่องให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 8/2560 ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3 (10/10/2560)
ชัยภูมิจับคู่กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวGAP-กับผู้รับซื้อเชื่อมโยงการตลาดครบวงจรสนองนโยบายรัฐบาล (09/10/2560)
ประกาศเทศบาลตำบลภูเขียวประกาศ ให้เช่าตลาดสดเทศบาลตำบลภูเขียวโดยวิธีประมูล (09/10/2560)
     
ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
๖๖ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
     
 ปฏิทินกิจกรรม
« พฤศจิกายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 6 คน
Number of Yesterday 35 คน
Number of Lastmonth 669 คน
Total 46,809 คน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
 
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400