ศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
  รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 (20/10/2557)
  รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม (20/10/2557)
  รายการคืนความสุขให้คนในชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 (20/10/2557)
  สรุปยอดการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2557 (17/10/2557)
  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (15/10/2557)
     
การดำเนินการตามแผนพัฒนาเมืองชัยภูมิ 12 ปี
     
รับสมัครงาน
  โครงการส่งเสริมบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษา (M.P.A.) วิทยาลัยนครราชสีมา (10/10/2557)
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิจัดโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) (08/10/2557)
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 (07/10/2557)
  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา (07/10/2557)
     
ประกวดราคา/สอบราคา
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประเภทงานอาคาร จำนวน 1 โครงการ (20/10/2557)
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัวประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (17/10/2557)
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัวประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเขวา หมู่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (17/10/2557)
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียงประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันของศูนย์เด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้านเจียง จำนวน 3 ศูนย์ (17/10/2557)
     
มติคณะรัฐมนตรี
  คณะรัฐมนตรีมีมติการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม (15/10/2557)
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ (15/10/2557)
  การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้ปี พ.ศ. 2557 เป็นปีแห่งการณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ภายใต้หัวข้อ “อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท (20/12/2556)
     
โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล
  ครม.อนุมัติงบกลาง 2หมื่นล้านบาท จ่ายจำนำข้าว (27/02/2557)
  กระทรวงการคลังกู้ธนาคาร จ่ายจำนำข้าว ใช้เงินในประเทศ (31/01/2557)
  อคส.เปิดจุดรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2556/57 เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง (29/11/2556)
  สวมสิทธิ์ ติดคุก เรื่องน่ารู้ของชาวนากับโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ฤดูการผลิตปี 2556/57 (24/11/2556)
  จังหวัดชัยภูมิ เปิดรับจำนำข้าวเปลือกจากเกษตรกร ปีการผลิต 2556/57 (15/11/2556)
     
โครงการรับจำนำมันสำปะหลังของรัฐบาล
  ชัยภูมิวางมาตรการเข้มป้องกันสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำมันสำปะหลัง (05/02/2556)
  โครงการจำนำมันสำปะหลังปี2555/2556 (05/02/2556)
     
เรียนรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนAEC
  สำนักโลจิสติกส์ กพร. ลดต้นทุนภาคอุตฯ กว่า 3,500 ล้านบาท ยึดอันดับ 3 ในอาเซียน มั่นใจอนาคตศักยภาพระดับผู้นำอาเซียน (29/09/2557)
  รูปแบบของการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียนเป็นอย่างไร (22/09/2557)
  ค่าจ้างแรงงาน 300 บาท มีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนอย่างไร (22/09/2557)
  จังหวัดชัยภูมิเร่งจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรองรับอาเซียน (16/09/2557)
  ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) (10/09/2557)
     
เรียนรู้เรื่องประกันสุขภาพถ้วนหน้า
     
เกาะติดสถานการณ์ภัยแล้ง
  อุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนระวัพายุฤดูร้อนในช่วง 21-23 มีนาคมนี้ (21/03/2557)
  ปภ.บูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (21/03/2557)
  บทความ เรื่อง เรียนรู้ ... เข้าใจ หมอกควัน ลดเสี่ยงมหันตภัยร้ายในอากาศ (21/03/2557)
  สถานการณ์ปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๕/๕๖ (09/04/2556)
  นายกรัฐมนตรี สั่ง 4 ข้อรับมือปัญหาภัยแล้ง (31/10/2555)
     
 ตามทันสถานการณ์ข่าว
ทำเนียบ ผวจ.ชัยภูมิ
 
๖๔ นายวิเชียร จันทรโณทัย
     
 ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 148 คน
Number of Yesterday 71 คน
Number of Lastmonth 3,060 คน
Total 168,586 คน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400