หน้าหลัก >> ศาสตร์พระราชา
ศาสตร์พระราชา
กอช. เตรียมจัดงานใหญ่ ฉลองครบรอบ 2 ปี กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 2 ปีกองทุน ในเดือนสิงหาคมนี้ ดึงคนรุ่นใหม่ใส่ใจการออม (31/08/2017)
อ่าน 131 ครั้ง
กระทรวงดิจิทัลฯ ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อมูลจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบ Big Data ภาครัฐ ให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ทุกมิติ (31/08/2017)
อ่าน 149 ครั้ง
พลเอกประยุทย์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.กล่าวในรายการ สาสตร์พระราชา สู่การพัมนาอย่างยั่งยืน ออกอากาศทางโทรทัศรวมการเฉพาะกิจฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 (31/08/2017)
อ่าน 169 ครั้ง
คลิปวีดีโอ ศาสตร์พระราชา (31/08/2017)
บัตรสวัสดีการของรัฐ (22/06/2017)
อ่าน 234 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้อง นักดนตรี ผู้ที่บกพร่องทางการมองเห็น ในที่สาธารณะหรือ S2S:From Street to Star (22/06/2017)
อ่าน 101 ครั้ง

หน้า : [1]
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์-โทรสาร 0-4482-2502, 08-6468-8894 มหาดไทย 42961 Email: prchaiyaphum@prd.go.th
 
Webmasrter: สุระพงค์ สวัสดิ์ผล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน Email: surapong_s@prd.go.th
 
ที่อยู่ ..กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400