หน้าหลัก >> ข่าวบริการ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวบริการ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวบริการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน (20/03/2019)
อ่าน 73 ครั้ง
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (20/03/2019)
อ่าน 17 ครั้ง
เทศบาลตำบลคอนสารประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลคอนสาร (19/03/2019)
อ่าน 73 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน (13/03/2019)
อ่าน 28 ครั้ง
รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Coooperation on the placement of Workers: TIC)” ครั้งที่ 14 (12/03/2019)
อ่าน 48 ครั้ง
เปิดรับสมัคร โครงการ IM Japan ไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เพศชาย (12/03/2019)
อ่าน 41 ครั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (04/03/2019)
อ่าน 61 ครั้ง
โรงพยาบาลชัยภูมิ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป พนักงานเปล และพนักงานเภสัชกรรม (25/02/2019)
อ่าน 127 ครั้ง
โรงพยาบาลชัยภูมิ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (25/02/2019)
อ่าน 152 ครั้ง
สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ประกาศรับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ (25/02/2019)
โรงพยาบาลชัยภูมิ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (25/02/2019)
อ่าน 72 ครั้ง
เทศบาลตำบลตลาดแร้งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/02/2019)
อ่าน 25 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/02/2019)
อ่าน 25 ครั้ง
อำเภอภักดีชุมพล ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ (คลองกะบาก) หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/02/2019)
อ่าน 84 ครั้ง
อำเภอภักดีชุมพล ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำคลองโป่ง หมู่ที่ 13 บ้านราษฎร์ภักดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/02/2019)
อ่าน 75 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (08/02/2019)
อ่าน 221 ครั้ง
อบต.ดอนดู๋่ รับสมัครพนักงาน (07/02/2019)
อ่าน 131 ครั้ง
"ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุน งบพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (04/02/2019)
อ่าน 69 ครั้ง
"เทศบาลตำบลตลาดแร้งประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหนองจันทิ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)" (31/01/2019)
อ่าน 73 ครั้ง
"กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562" (31/01/2019)
อ่าน 14 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ถัดไป>>