หน้าหลัก >> ประกวดราคา/สอบราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกวดราคา/สอบราคา ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกวดราคา/สอบราคา
"จังหวัดชัยภูมิประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน"
21/01/2019
อ่าน 23 ครั้ง
"การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)"
18/01/2019
อ่าน 40 ครั้ง
"ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุน งบพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)"
17/01/2019
อ่าน 36 ครั้ง
"ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
14/12/2018
อ่าน 92 ครั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูงน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนหมาว้อ หมู่ 3 และบ้านหนองโสมง หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13/12/2018
อ่าน 88 ครั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/12/2018
อ่าน 79 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07/12/2018
อ่าน 78 ครั้ง
ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
07/12/2018
อ่าน 166 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ประกาศประกวดราคาซื้อเสริมสร้างความปลอดภู่สังคมที่สงบสุขของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในหมู่บ้าน/ในเขตชุมชน
29/11/2018
อ่าน 29 ครั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนหมาว้อ หมู่ที่ 3 และบ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8
27/11/2018
อ่าน 33 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
07/09/2018
สำนักงาน ป.ป.ส. ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษา ครั้งที่ 8/2561 ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3
05/09/2018
อ่าน 261 ครั้ง
จังหวัดชัยภูมิประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/08/2018
อ่าน 132 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน
07/08/2018
อ่าน 207 ครั้ง
กรมหม่อนไหมประกาศการขายโดยวิธีทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพและชำรุด
03/08/2018
อ่าน 202 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝายประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสส. โดยการปูทับผิวด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทางเข้า อบต. บ้านช่อระกา หมู่ที่ 9 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/08/2018
อ่าน 103 ครั้ง
จังหวัดชัยภูมิประกาดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17/07/2018
อ่าน 79 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนชัยภูมิภัคดีชุมพล
06/07/2018
อ่าน 216 ครั้ง
กรมสรรพสามิตประกาศขายทดตลาดบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพาสามิตที่ชัยภูมิ สาขาภูเขียว
04/07/2018
อ่าน 130 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอินเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/07/2018
อ่าน 52 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>