หน้าหลัก >> ประกวดราคา/สอบราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดประกวดราคา/สอบราคา ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ประกาศการขายทอดตลาดอาคารเรียน
13/03/2019
อ่าน 29 ครั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
04/03/2019
อ่าน 61 ครั้ง
เทศบาลตำบลตลาดแร้งประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/02/2019
อ่าน 27 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/02/2019
อ่าน 25 ครั้ง
อำเภอภักดีชุมพล ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ (คลองกะบาก) หมู่ที่ 4 บ้านลาดไทรงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/02/2019
อ่าน 84 ครั้ง
อำเภอภักดีชุมพล ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำคลองโป่ง หมู่ที่ 13 บ้านราษฎร์ภักดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/02/2019
อ่าน 75 ครั้ง
"ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุน งบพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
04/02/2019
อ่าน 70 ครั้ง
"เทศบาลตำบลตลาดแร้งประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหนองจันทิ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
31/01/2019
อ่าน 73 ครั้ง
"จังหวัดชัยภูมิจัดจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป"
29/01/2019
อ่าน 136 ครั้ง
"จังหวัดชัยภูมิประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน"
21/01/2019
อ่าน 97 ครั้ง
"การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์)"
18/01/2019
อ่าน 89 ครั้ง
"ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุน งบพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)"
17/01/2019
อ่าน 58 ครั้ง
"ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
14/12/2018
อ่าน 113 ครั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูงน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนหมาว้อ หมู่ 3 และบ้านหนองโสมง หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13/12/2018
อ่าน 109 ครั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/12/2018
อ่าน 96 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งทอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07/12/2018
อ่าน 89 ครั้ง
ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
07/12/2018
อ่าน 199 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ประกาศประกวดราคาซื้อเสริมสร้างความปลอดภู่สังคมที่สงบสุขของตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ ด้วยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในหมู่บ้าน/ในเขตชุมชน
29/11/2018
อ่าน 43 ครั้ง
เทศบาลตำบลทุ่งทอง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนหมาว้อ หมู่ที่ 3 และบ้านหนองโสมง หมู่ที่ 8
27/11/2018
อ่าน 49 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
07/09/2018

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>