ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับลงทะเบียนคนหางานเพื่อไปทำงานในมาเก๊า

วันที่ 31 ม.ค. 2556 )
ส.ปชส.จันทบุรี

ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

 เรื่อง  รับลงทะเบียนคนหางานเพื่อไปทำงานในมาเก๊า

นางธีรศุกร์  บุญช่วยเหลือ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่าขณะนี้กรมการจัดหางานได้ประกาศรับลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ไปทำงานในมาเก๊า และรับประวัติการทำงานเพื่อไปทำงานกับบริษัท MGM MACAU ซึ่งประกอบธุรกิจ โรงแรม คาสิโน และร้านอาหารขนาดใหญ่ในมาเก๊า โดยรับสมัครผู้สนใจที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑.      เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย

๒.      สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ ป.๖ – ปริญญาตรี

๓.      สามารถพูดภาษาจีนกวางตุ้ง จีนแมนดาริน และภาษาอังกฤษได้ดี

๔.      รักงานบริการ

๕.      ไม่มีประวัติอาชญากรรม

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องใช้ในการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และประวัติการทำงาน (Resume) ติดรูปถ่ายสี ๑ รูป

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๑ ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th/chanthaburi  หรือ โทร ๐ ๓๙๓๒ ๓๘๔๐ กด ๒

จำนวนคนอ่าน 165 คน จำนวนคนโหวต 0 คน