ข่าวประชาสัมพันธ์
จันทบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

วันที่ 8 ก.พ. 2556 )
ส.ปชส.จันทบุรี

จันทบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
 
              กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนา มอบ ของขวัญแก่สมาชิก อส. และทุนการศึกษาแก่บุตรอาสาสมัครรักษาดินแดนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
 
               วันนี้ ( 8 ก.พ. 56 ) ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ที่ 1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสุรชัย ขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้อ่านสารผู้บังชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 รวมเวลา 59 ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงความเสียสละ ของสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ อาทิเช่นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การจับกุมแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ในโอกาสนี้ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนแก่สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจำนวน 8 คน มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก อส. จำนวน 5 ทุน สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกจำนวน 35 ทุน พร้อมทั้งมอบของขวัญให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน โอกาสเดียวกันนี้ สมาชิก อส.และประชาชน นักศึกษาได้ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสาวจันทบูรณ์ได้มอบของขวัญให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต
 
                                          *************************
 จรัล/ภาพ/ข่าว ( 8 ก.พ. 56 ) เบญจพร/พิมพ์/ตรวจทาน ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว
จำนวนคนอ่าน 201 คน จำนวนคนโหวต 0 คน