ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีจัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ หาตัวแทนชิงแชมป์ภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 11 ส.ค. 2554 )
ส.ปชส.จันทบุรี

ทส.จันทบุรีจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
 

            สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีจัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ หาตัวแทนชิงแชมป์ภาคตะวันออก ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 
          วันนี้ ( 11 ส.ค.54 ) ที่โรงแรมนิวแทรเวลลอร์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีได้จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อหาตัวแทนชิงแชมป์ภาคตะวันออก โดยมีนางสาวเยาวนีย์ สุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานและมีสถานศึกษา และประชาชนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 13 ผลงาน ซึ่งปีนี้คณะกรรมการเน้นคุณสมบัติสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าประกวดต้องเป็นวัสดุเหลือใช้ วัสดุรีไซเคิลที่นำมาประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ เน้นความแปลกใหม่ ไม่ซ้ำเหมืนเดินหรือลอกเลียนแบบจากที่อื่นมา ซึ่งผลการประกวดประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนวัดหนองคัน ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไประดับประถมศึกษา ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนหนองบอน อำเภอโป่งน้ำร้อน ระดับมัธยมศึกษาชนะเลิศได้แก่โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง ประเภทของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี และประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไประดับประชาชน ชนะเลิศได้แก่ กระดาษมหัศจรรย์ของนางสาววินี วงษ์ทองสาลี ส่วนการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนวัดบางจะอ้าย อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ซึ่งผู้ชนะเลิศทั้งหมดจะเป็นตัวแทนของจังหวัดจันทบุรีในการเข้าประกวดแข่งขันระดับ ภาคตะวันออกต่อไป ก่อนที่จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 
                                         ***************************
จรัล บรรยงคเสนา/ภาพ/ข่าว ( 11 ส.ค.54 ) ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว
จำนวนคนอ่าน 455 คน จำนวนคนโหวต 0 คน