ข่าวประชาสัมพันธ์
จันทบุรี ประชุมเตรียมพร้อม 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่

วันที่ 19 ธ.ค. 2556 )
ส.ปชส.จันทบุรี

จันทบุรี ประชุมเตรียมพร้อม 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่

            จังหวัดจันทบุรี ประชุมเตรียมพร้อมรับ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รณรงค์วินัยจราจรเข้ม เน้นกวดขันรถโดยสารสาธารณะ เป้าหมายตายไม่เกิน 6  
            วันนี้ ( 19 ธ.ค.56) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 จังหวัดจันทบุรี มีรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้ชื่อ "ปีใหม่สัญจรปลอดภัย  ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ซึ่งระยะเวลาดำเนินการในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง 2 มกราคม 2557 รวม 7 วัน ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการรณรงค์ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเน้นหนักการให้ความรู้ความเข้าใจกวดขันวินัยจราจร บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ เพิ่มความระมัดระวังจุดเสี่ยง ด่าน จุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ป้องปรามมิให้ประชาชนที่ฉลองเทศกาลปีใหม่แล้วดื่มแอลกอฮอล์มาขับขี่รถบนทางสาธารณะให้อำเภอพิจารณาเพิ่มจุดตรวจตามความเสี่ยงของพื้นที่ปรับช่วงเวลาให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปตามบริบทของพื้นที่ โดยทำความเข้าใจกับชุมชน หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เห็นความสำคัญของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อร่วมกันป้องปรามคนในชุมชนด้วยกันเอง รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในจังหวัดจันทบุรีช่วงเทศกาลปีใหม่ ทั้งนี้มีเป้าหมายในการรณรงค์ 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตายไม่เกิน 6 คน บาดเจ็บนอนรักษาตัวโรงพยาบาลไม่เกิน 46 ราย อุบัติเหตุไม่ควรเกิน 45 ครั้ง

******************************

จรัล/ภาพ/ข่าว ( 19 ธ.ค. 56 )                             ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว

จำนวนคนอ่าน 151 คน จำนวนคนโหวต 0 คน