ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี จัดงานวันนัดพบแรงงาน ให้กับประชาชนที่ว่างงานหรือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ว่างงาน

วันที่ 2 ธ.ค. 2554 )
ส.ปชส.จันทบุรี

จันทบุรีจัดวันนัดพบแรงงาน
 
             สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี จัดงานวันนัดพบแรงงาน ให้กับประชาชนที่ว่างงานหรือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ว่างงาน
 
            นายธเนศ เธียรนันทน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ว่า ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554 สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี จะจัดงานวันนัดพบแรงงาน ขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงาน หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ ทำให้มีผู้ประสบปัญหาตกงาน/ว่างงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ว่างงานในจังหวัดจันทบุรี ได้มีงานทำสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ซึ่งผู้สนใจสามารถไปสมัครงานด้วยตนเองกับผู้ประกอบการโดยตรงที่มาตั้งโต๊ะรับสมัครหลายบริษัท ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดจันทบุรี ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมือง ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. โดยเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน อาทิ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่าย เป็นต้น หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี โทร 039-323840 ในวันและเวลาราชการ
 
                                                      ****************************
จรัล บรรยงคเสนา/ภาพ/ข่าว ( 2 ธ.ค. 54 ) ธเนศ เธียรนันทน์/ผู้ตรวจข่าว
จำนวนคนอ่าน 203 คน จำนวนคนโหวต 0 คน